Seikkailija osaa tarkkailla ympäristöään ja käyttää erilaisia ongelmanratkaisutapoja.

Valikko

Salapoliisi

Seikkailija osaa tarkkailla ympäristöään ja käyttää erilaisia ongelmanratkaisutapoja.

Seikkailija harjoittelee erilaisten aistien käyttöä ja tarkkailee ympäristöään.

Salapoliisi-taitomerkin ympärille voi rakentaa rikoskertomuksen, jota ratkottaessa tulevat kaikki tehtävät suoritetuiksi. Kertomus voi alkaa vaikka nauhalta tulevilla äänillä, joiden perusteella seikkailijoiden pitää päätellä, mitä oikein on tapahtunut. Tämän jälkeen lisävihjeitä syyllisestä saadaan aina tekemällä uusi tehtävä. Koko ratkaisun avain voi olla kirjoitettu salakirjoituksella, josta seikkailijat saavat osia jokaisen tehtävän jälkeen.

Seikkailijat valitsevat ja tekevät seuraavista aktiviteeteista kuusi.

Valinnaiset