Seikkailija osaa havainnoida ympäristöään.

Valikko

Puhetapa


Tavoite:

Seikkailija osaa havainnoida ympäristöään.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee tekemään päätelmiä (synnyinpaikasta, tunnetilasta, iästä, sukupuolesta, koulutuksesta) ihmisen äänen ja puhetavan perusteella tai harjoittelee jäljittämistä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Vuorovaikutustaidot
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Sampo avustaa seikkailijoita ja esittää ohjaavia kysymyksiä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Salapoliisi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Joukkue jakautuu kahteen ryhmään, joista kumpikin ryhmä keksii itselleen 5-8 erilaista "kulttuurillista" piirrettä tai sääntöä. Jäsenet ryhmistä lähtevät vierailemaan toisessa ryhmässä yksi kerrallaan, ja pyrkivät selvittämään vieraan ryhmän kulttuurillisia piirteitä. Piirteitä ei kysytä suoraan, vaan tarkkaillaan muun keskustelun lomassa. Yksi vierailu kestää vain annetun ajan, esimerkiksi puoli minuuttia. Piirteet voivat liittyä esimerkiksi pukeutumiseen, ulkoiseen olemukseen, puhetapaan, liikkumistapaan, asentoon, tervehtimistapaan, maneereihin. Kun jokainen ryhmästä on vieraillut vieraassa ryhmässä, kootaan löydökset. Tunnistettiinko kaikki ryhmän kulttuuriset piirteet?

Jyväskylän yliopiston kielikompassista löytyy hauska tarina useammalla eri murteella. Murrenäytteet kuunneltuaan seikkailijat voivat arvioida miten luotettavalla tyylillä jonkun murteen edustaja puhuu. Sampo voi myös pyytää seikkailijoita arvaamaan, mistä päin mikäkin puhuja on kotoisin. https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/s2/mps/

Murrenäytteitä löytää Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kotisivuilta tai kirjastosta.

Lisää vinkki

Liite