Seikkailija osaa hoitaa pieniä tapaturmia ja tuntee lippukunnan ensiapuvälineet.