Seikkailija tuntee lehden teon vaiheita. Hän osallistuu partioperinteen tallentamiseen.