Seikkailija ymmärtää omien kulutustottumustensa merkityksen.