Seikkailija osaa käyttää pmr-puhelimia viestintävälineenä. Hän tuntee erilaisia viestijärjestelmiä.