Seikkailija osaa toimia turvallisesti talvileiriolosuhteissa.

Valikko

Talvileirin turvallisuus


Tavoite:

Seikkailija osaa toimia turvallisesti talvileiriolosuhteissa.

Kuvaus:

Seikkailija kertaa tarvittaessa perusensiaputaidot. Lisäksi hän kertaa paleltumien ja palovammojen ensiavun. Seikkailija pohtii, mitä ensiapuvälineitä talvileirille tarvitsee ottaa mukaan.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Ensiapu Retkeily Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaiselle seikkailijalla on perusensiaputaidot hallussa. Tarvittaessa sampo kertaa taidot seikkailijoiden kanssa. Sampo ohjaa kysymyksin seikkailijoita oikeiden varusteiden valinnassa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Talvileiri

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Mitä voi sattua? Seikkailijat jakautuvat vartioihin. He keksivät erilaisia tilanteita, mitä talvileirillä voi sattua. Samalla seikkailijat pyrkivät myös keksimään ratkaisun kuhunkiin keksittyyn ongelmaan. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että vartiot keskittyvät puuhaan eikä pohdintoja lyödä leikiksi. Sampo huolehtii myös siitä, että suunnitelmissa pohditaan se, miten loukkaantunut saadaan pois metsästä.

Sampo tuo paikalle lippukunnan ensiapulaukun tai kasan ensiapuvälineitä. Seikkailijoiden tehtävänä on tarkistaa, ovatko kaikki laukun välineet kunnossa tai puuttuuko sieltä jotakin. Jos sampo tuo vain kasan välineitä, kokoavat seikkailijat niistä vaelluksen tarvittavan ensiapuvälineistön.

Seikkailijat kertaavat palovammojen ja paleltumien ensiavun. Sammon tärkein tehtävä on muistuttaa seikkailijoille, millaisissa tilanteissa kyseisiä vammoja syntyy ja miten niitä voi välttää.

Lisää vinkki

Liite