Seikkailija osaa seikkailijoiden ihanteet, tunnuksen ja lupauksen sekä ymmärtää niiden sisällön ikäänsä nähden sopivalla tasolla. Hän osallistuu lupauksenantoon.

Valikko

Lupaus ja ihanteet


Tavoite:

Seikkailija osaa seikkailijoiden ihanteet, tunnuksen ja lupauksen sekä ymmärtää niiden sisällön ikäänsä nähden sopivalla tasolla. Hän osallistuu lupauksenantoon.

Kuvaus:

Seikkailija oppii partiolupauksen, seikkailijoiden ihanteet ja tunnukset. Hän tietää niiden olevan tärkeä osa partitoimintaa ja jokapäiväistä elämää. Seikkailija osallistuu lupauksenantoon.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on tehdä lupauksesta, ihanteista ja tunnuksesta ymmärrettäviä seikkailijoille.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sampo antaa jokaiselle vartiolle yhden ihanteen. Vartion tehtävänä on esittää pantomiimina kyseistä ihannetta. Kun esityksistä on keksitty oikeat ihanteet, keskustelee vartio yhdessä siitä, mitä ihanteet tarkoittavat. Milloin seikkailijat yrittävät noudattaa ihanteita? Kuuluko niitä noudattaa vain partiossa vai myös esimerkiksi koulussa? Onko joku ihanne erityisen haastava? Lähde: Scouterna

Uudet partioihanteet. Seikkailijat aloittavat partioihanteisiin tutustumisen keksimällä epäpartioihanteet. Mikä ei ole partiomaista? Miten partiolainen ei käyttäydy? Tämän jälkeen seikkailijat kääntävät epäihanteet uusiksi ihanteiksi. Millaisia niistä tuli? On hyvin mahdollista, että nämä uudet ihanteet ovat täynnä kieltoja. Riittääkö lista tällaisenaan tai pitäisikö lisätä jotakin siitä millainen hyvä partiolainen on? Kun seikkailijoiden tekemät epäihanteet ja uudet ihanteet ovat valmiit, seikkailijat vertailevat keksimiään ihanteita seikkailijoiden yleisiin ihanteisiin. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyy? Lähde: Scouterna

Seikkailijat piirtävät kuvia ihanteista. Kuvat esitellään toisille ja seikkailijat kertovat, mitä oma kuva esittää. Kuvien tutkimisen yhteydessä sampo johdattaa seikkailijat kertomaan siitä, miten he tulkitsevat ihanteita. Miten eri ihanteet näyttäytyvät seikkailijoiden elämässä? Lähde: Scouterna

Sampo valmistelee etukäteen kortteja joissa on väittämiä/tarinoita. Seikkailijat istuvat piirissä ottaen kukin vuorollaan kortin ja lukevat tekstin ääneen. Tämän jälkeen seikkailijaa kertoo, miten hän toimisi kortin tilanteessa: tekisikö hän samoin, toisin tai eikö hän tiedä mitä olisi tehnyt. Sampo kannustaa seikkailijaa perustelemaan kantansa. Kun vuorossa ollut seikkailija saa mielipiteensä kerrottua, kaikki seikkailijat voivat kertoa mitä he olisivat tehneet. Kierroksen lopuksi seikkailijat pohtivat sammon avustuksella miten väittämä liittyy seikkailijoiden ihanteisiin. Esimerkkejä väittämistä: - Luokkakaverini kaatui pyörällä. En auttanut häntä, koska en pidä hänestä. - Tiputin lasisen limsapullon kaupassa niin, että se meni rikki. Juoksin pois niin nopeasti kuin mahdollista. - Huudan takaisin, jos joku kiusaa. - Lopetan leikin tai kisan kesken, jos olemme häviämässä. - Puolustan kiusattua. - Olin luvannut ottaa asian mukaan partiokokoukseen, mutta vanhempani eivät antaneet. Soitin sammolle ja ilmoitin tästä. On tärkeä, että seikkailijat tuntevat, että voivat vastata rehellisesti. Sammon ei kuulu tuoda esiin omia mielipidettään siten, että se vaikuttaisi olevan ainoa oikea ratkaisu. Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Liite