Seikkailija tuntee lippukunnan perinteiden mukaisen oman ikäkautensa partioasun ja tietää, mistä muut partiolaiset tunnistaa.

Valikko

Partioasu


Tavoite:

Seikkailija tuntee lippukunnan perinteiden mukaisen oman ikäkautensa partioasun ja tietää, mistä muut partiolaiset tunnistaa.

Kuvaus:

Seikkailija tuntee partioasun ja sen käytön sekä yleisimmät partiomerkit.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Sampo kerää mukaan kokoukseen kaikki merkit ja asusteet. Sampo ohjeista seikkailijat tutustumaan vartioittain partiomerkkeihin ja selvittämään niiden merkitystä. Vartionjohtaja johtaa vartion työskentelyä silloin kun seikkailijat toimivat vartioittain.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat istuvat tuoleilla ympyrässä. Sampo lukee väittämiä partioasusta. Seikkailijat nousevat ylös ja vaihtavat paikkaa toisen kanssa, kun ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Tämän jälkeen sampo voi halutessaan johdatella vartion keskustelemaan kyseisestä väittämästä. Ehdotuksia väittämiksi: - Partiossa on kivaa. - On helppo nähdä onko joku partiolainen. - Partiolaisen tunnistaa partioasusta. - Pidän partioasusta. - Partioasun väri on ruma. - Partioasua käytetään koloilloisa. - Partioasua käytetään leireillä. - Partioasua käytetään juhlavissa tilaisuuksissa. - Partiojohtajan kuuluisi käyttää partioasua. Lähde: Scouterna

Sampo antaa seikkailijoille tehtäväksi piirtää partiolainen. Kun jokaisen kuva on valmis, johdattaa sampo seikkailijat keskustelemaan seuraavista kysymyksistä:  Miltä partiolaiset näyttävät? Onko heillä partioasu? Miksi/miksi ei? Onko partiolaisella partiohuivi? Mistä muusta partiolaisen tunnistaa? Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Liite