Seikkailija tuntee lippukunnan perinteiden mukaisen oman ikäkautensa partioasun ja tietää, mistä muut partiolaiset tunnistaa.

Valikko

Partioasu


Tavoite:

Seikkailija tuntee lippukunnan perinteiden mukaisen oman ikäkautensa partioasun ja tietää, mistä muut partiolaiset tunnistaa.

Kuvaus:

Seikkailija tuntee partioasun ja sen käytön sekä yleisimmät partiomerkit.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Sampo kerää mukaan kokoukseen kaikki merkit ja asusteet. Sampo ohjeista seikkailijat tutustumaan vartioittain partiomerkkeihin ja selvittämään niiden merkitystä. Vartionjohtaja johtaa vartion työskentelyä silloin kun seikkailijat toimivat vartioittain.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sampo antaa seikkailijoille tehtäväksi piirtää partiolainen. Kun jokaisen kuva on valmis, johdattaa sampo seikkailijat keskustelemaan seuraavista kysymyksistä:  Miltä partiolaiset näyttävät? Onko heillä partioasu? Miksi/miksi ei? Onko partiolaisella partiohuivi? Mistä muusta partiolaisen tunnistaa? Lähde: Scouterna

Seikkailijat istuvat tuoleilla ympyrässä. Sampo lukee väittämiä partioasusta. Seikkailijat nousevat ylös ja vaihtavat paikkaa toisen kanssa, kun ovat samaa mieltä väittämän kanssa. Tämän jälkeen sampo voi halutessaan johdatella vartion keskustelemaan kyseisestä väittämästä. Ehdotuksia väittämiksi: - Partiossa on kivaa. - On helppo nähdä onko joku partiolainen. - Partiolaisen tunnistaa partioasusta. - Pidän partioasusta. - Partioasun väri on ruma. - Partioasua käytetään koloilloisa. - Partioasua käytetään leireillä. - Partioasua käytetään juhlavissa tilaisuuksissa. - Partiojohtajan kuuluisi käyttää partioasua. Lähde: Scouterna

Partioasusta Partioasu on yksi kaikkia maailman partiolaisia yhdistävä partiotapa. B-P halusi pukea kaikki partiolaiset yhteneviin asuihin, jotta vaatetuksen perusteella ei voisi päätellä onko poika rikkaista vai köyhistä oloista kotoisin. Perusajatus on sama kuin monen maan koulupuvuissa. B-P oli sotilas, joten univormu oli hänelle luonnollinen valinta. Partiopaitoja on monenlaisia, mutta partiohuivi kuuluu aina asuun. Suomalaiset lippukunnat käyttävät, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, joko ruskeaa tai sinistä partiopaitaa. Yleisin huivi on pohjaväriltään sininen huivi, johon ommellaan, brodeerataan tai painetaan lippukunnan oma merkki. Huivi voi olla minkä värinen tahansa, ja siinä voi olla erilaisia reunakanttauksia tai -nauhoja. Partioasusta löytyy enemmän tietoa partiowikistä, artikkeleista Partioasu ja Partiohuivi. Lippukuntien huiveja voi käydä ihastelemassa Partiomuseon kokoelmissa Turussa tai suurissa partiotapahtumissa.

Muotinäytös: Joku seikkailijoista toimii mannekiinina mahdollisimman täydelliseen partioasuun pukeutuneena. Asun yksityiskohtia esitellään tarkasti. Huumori ja eläytyminen mallimaailmaan on hyvin sallittua! Sampo voi tuoda mukaan omia tärkeitä partiotunnuksia. Sampo kertoo vanhoista huiveista, leirihuiveista, ansiomerkeistä, leirilakeista, väiskistä tai Gilwell-huivista. Jos johtaja on swopannut jotain, hän voi tuoda esineitä mukaanaan ja kertoa swoppauksen perusteista. Swoppauksesta lisää mm. partiowikissä.

Seikkailijat tutustuu seikkailijaikäisten omassa lippukunnassa käyttämään partioasuun. Pitääkö esimerkiksi olla mukana väiski, lippukunnan suikka, baretti tai jokin muu päähine? Seikkailijat miettivät yhdessä, miksi partioasua kannattaa käyttää ja miten se hankitaan omassa lippukunnassa. Sampo näytää itse esimerkkiä ja pitää partioasua päällä kokouksissa. Sampo ohjeista seikkailijat tutustumaan vartioittain partiomerkkeihin ja selvittämään niiden merkitystä. Merkkien paikkoja voi harjoitella asettelemalla merkkejä paikoilleen tai piirtämällä. Ainakin seuraavat merkit pitäisi käydä läpi: - järjestötunnus - lupausmerkki WAGGGS ja WOSM sekä lippukunnan oma, jos sellainen on - seikkailijamerkki ilmansuuntineen - väli-ilmansuuntamerkit - seikkailijoiden taitomerkit - sammon pestimerkki - aikuisen sininen pillinaru - PJ-solki ja josefiinansolmu - tarpojien vaihemerkit - lippukunnan ansiomerkki Tarvikkeet: seikkailijaikäisten merkit, partiopaita, muut yleiset partiomerkit, baretti, väiski, partiovyö jne.

Seikkailijat voivat katsoa Taitokirjasta partioasun esittelyn, jonka jälkeen vartioiden tehtävänä on tutustua partioasuun kuuluviin merkkeihin asettamalla tyhjään paitaan partiomerkit esim. hakaneuloin. Kun he ovat mielestään valmiita, vartio esittelee partiopaidan ja selitykset merkkien tarkoituksesta muille seikkailijoille. Harjoittelun jälkeen toteuta sama kisana vartioiden kesken: nopeudesta ja oikeasta sijoittelusta ja selityksestä saa pisteitä. Kankaisen sijasta partiopaita voi olla myös tulostettu tai piirretty iso paita, johon pitää laittaa paperiset merkit oikeaan paikkaan. Tarvikkeet: seikkailijaikäisten merkit, partiopaita, muut yleiset partiomerkit, baretti, väiski, partiovyö jne.

Kimin koe partiopaidalla: Sampo poista paidasta jonkun merkin. Kuka seikkailijoista muistaa ensimmäisenä, mikä merkki puuttuu? Samalla voidaan leikkiä aasinhäntää niin, että seikkailijat yrittävät vuorollaan sokkona saada merkin osumaan oikeaan paikkaan. Leikki toimii myös nopeuskilpailuna. Merkkidomino: Kortteihin piirretään merkki, ja siihen viereen kirjoitetaan jonkin muun merkin nimi. Jokaiselle vartiolle voi tehdä omat dominokortit. Seikkailijat tekevä korteista rinki niin, että vierekkäisissä korteissa on aina saman merkin kuva ja nimi.

Lisää vinkki

Liite