Seikkailija tietää ja tunnistaa partiotavoista ainakin partiotervehdyksen ja tietää, miksi partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä.

Valikko

Partiotavat


Tavoite:

Seikkailija tietää ja tunnistaa partiotavoista ainakin partiotervehdyksen ja tietää, miksi partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu partiotapoihin ja niiden taustoihin.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Kesto 30 min
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Sampo tutustuttaa seikkailijat partiotapoihin

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tässä aktiviteetissa harjoitellaan sekä kuuntelmista että muistamista. Siinä on partiohistoriaa, partiotapoja ja osa B-P:n tarinasta. Sampo kirjoittaa alla olevan tekstin isoon paperiin (tarvitaan kaksi vähintään A3-kokoista arkkia). Sampo jättää sulkeiden ja hakasulkeiden sisällä olevat osat kirjaamatta. Hakasulkeiden kohdalle kannattaa jättää niin suuri tila, että seikkailijat pystyvät kirjoittamaan siihen kyseisen sanan. Sampo ohjeistaa sudenpentuja, että kertoo heille partion historiasta ja useista tavoista. Sampo pitää paperit näkyvillä, esimerkiksi seinässä. Sampo kertoo, että tarinan lopussa he saavat täydentää tekstin, joten on kuunneltava tarkkaan. Sampo kertoo myös, että hän kertoo joskus lisätietoja (sulkujen sisällä olevat pätkät), joita eivät ole seikkailijoiden paperissa. Kun sampo on kertonut koko tekstin, voivat seikkailijat vuorotellen tulla kirjoittamaan sanan/numeron/ vuosiluvun, jonka muistavat. PARTIOHISTORIA Partion perusti [englanti]lainen Robert Baden Powell (1857-1941). B-P (biipii) oli ammatiltaan [sotilas] ja palveli muun muasssa Etelä-Afrikassa. Sieltä on tullut esimerkiksi partiotapa, että kätellään [vasemmalla] kädellä. (Afrikkalaiset kantoivat kilpeä vasemmassa kädessä. Henkilöä, johon he luottivat, he tervehtivät vasemmalla kädellä. Tällöin kilpi piti laskea maahan. Vasen käsi on myös ”lähempänä” sydäntä.) Kun B-P jäi eläkkeelle armeijasta, hän alkoi kehittää [pojille] partio-ohjelmaa ja perusti Partioliikkeen vuonna [1907]. Ensimmäiset tytöt tulivat mukaan partioon jo vuonna [1909]. Heitä johtasi ensiksi B-P:n sisar Agnes ja myöhemmin B-P:n [vaimo] Olave. Partio[poika]järjestön tunnusmerkki on [lilja] ja partio[tyttö]järjestön tunnusmerkki on [apila]. Suomessa partiotoiminta aloitettiin vuonna [1910], mutta [venä]läiset kielsivät sen vuosiksi 1911-1917, sillä he epäilivät partiopoikia kapinahankkeista. Toiminta ei kuitenkaan loppunut, vaan jatkui [maan alla], kunnes Suomi itsenäistyi [6.12.1917]. Nykyään SP [Suomen Partiolaiset] on maan suurin nuorisojärjestö, noin [60.000] jäsentä. Suomessa on [10] partiopiiriä ja [oman lippukuntasi nimi tähän] kuuluu [oma piirisi tähän; esim. Hämeen/Lapin] piiriin. Sen piirimerkissä on [oman piirisi merkkikuva tähän; esim. ilves/kaksi sauvaa]. Koko maailmassa on yli [45] miljoonaa jäsentä. Partiota on lähes kaikissa maissa. (Maailmassa vain muutamassa maassa ei ole partiota, kuten Kiinassa ja Pohjois-Koreassa. Se johtuu siitä, että Partiojärjestöt eivät sitoudu mihinkään politiikkaan. Aikoinaan esimerkiksi Hitler yritti liittää oman Hitlerjugend-nuorisoliikkeen partioliikkeeseen. Sitä ei sallittu, muun muassa koska Hitlerjugendissa opetettiin ihmisten eriarvoisuutta, mikä on täysin vasten Partion aatteita.) [22.2.] on muistelemispäivä ja sitä juhlivat kaikki maailman partiolaiset. Helmikuun 22. päivä oli sekä B-P:n että hänen vaimonsa Olaven [syntymäpäivä]. Muistelemispäivänä muistellaan muitten maitten partiotoimintaa.

Sampo käy läpi partiotapoja ja niiden taustoja. Miksi kätellään vasemmalla kädellä? Kuinka tehdään partiotervehdys? Joukkue tutustuu myös lipun tervehtimiseen. Seikkailijat tutustuvat huutokulttuuriin. Seikkailijat huutavat lippukunnan omaa huutoa ja laulavat partio- ja ruokalauluja. Yhdessä kokouksessa voi pitää partiotapatietoiskun, mutta partiotapoja ja historiaa kannattaa ottaa esille myös pieninä paloina, toiminnallisesti oikeissa yhteyksissään, jotta tieto linkittyisi käytännön toimintaan ja olisi myöhemminkin mielessä.

Partiotarinoita ja –legendoja voi käyttää iltapuheessa tai ohjeistaa vartionjohtajat tutustumaan tarinaan ja lukemaan sen muille. Partiowikissä on hyvä artikkeli B-P:n ajatuksesta tervehtimisen taustalla.

Jos sammoilla on partionimet, voidaan koloillassa kertoa niiden tarinat. Partionimillä on taipumus syntyä itsestään, eikä niitä tarvitse ryhtyä erikseen keksimään. Seikkailioita pitää muistuttaa että kyseessä ei milloinkaan ole haukkumanimi, vaan hellittelynimi, joka usein on saanut alkunsa jostakin veikeästä sattumuksesta tai henkilön luonteenpiirteestä.

Partiotapojen taustaa Partiotapojen tunnistaminen ja tietäminen luo kaikille partiolaisille yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tapojen lisäksi tulee käydä läpi niiden historia ja merkitys. Näin seikkailija oppii myös pääpiirteet partion ja lippukunnan historiasta. Sisaruspiiri (tai veljes- tai siskospiiri) päättää kokouksen. Seikkailijat tarttuvat vierustoveria kädestä siten, että omat kädet ovat ristikkäin ja vasen käsi on päällimmäisenä (Suomenruotsalaisilla partiolaisilla oikea käsi on päällimäisenä). Vierustoverin kanssa voi pitää tavallisesti kädestä kiinni tai laittaa sormet sormien lomaan. Tapoja on melkein yhtä monta kuin on lippukuntiakin. Ota selvää oman lippukuntasi sisaruspiiriperinteestä ja opeta se joukkueelle. Partiolaisten tervehdyksen kolme kohotettua sormea muistuttavat 1. Jumalan, lähimmäisen, isänmaan ja ihmiskunnan rakastamisesta 2. muiden auttamisesta ja 3. partioihanteiden toteuttamisesta elämässä. Jotkut kertovat kolmen pystyssä olevan sormen tarkoittavan pyhää kolminaisuutta: Isää, poikaa ja pyhää henkeä. Pikkusormesta ja peukalosta muodostuva rengas kuvaa ystävyyttä maailman partiolaisten välillä. Peukalo on pikkusormen päällä eli isompi suojaa pienempää. Vartiossa pienempiä ovat sudenpennut ja nuoremmat seikkailijat.

Lisää vinkki

Liite