Seikkailijalla on vaelluksella tarvittavat retkitaidot. Hän osaa ottaa huomioon vaeltamiseen vaikuttavat tekijät. Seikkailija osallistuu pienelle vaellukselle.

Valikko

Vaellus

Seikkailijalla on vaelluksella tarvittavat retkitaidot. Hän osaa ottaa huomioon vaeltamiseen vaikuttavat tekijät. Seikkailija osallistuu pienelle vaellukselle.

Seikkailija osallistuu vaelluksen suunnitteluun sekä valmistautuu ja osallistuu vähintään kahden yön pituiselle vaellukselle. Vaelluksella liikutaan vartioissa. Vaellusreitti voidaan suunnitella yhdessä tai vartioittain. Mikäli vartiot liikkuvat eri reittejä, on mahdollisia rastipisteitä hankalampi sijoitella ja myös eksymisriski kasvaa.Vaelluksessa turvallisuuden tunteen välittyminen seikkailijoille on keskeistä. Sammon tehtävänä on varmistaa, että vartiot valmistelevat huolella vaelluksen ja hoitavat myös vaelluksen jälkityöt. Vaelluksen muoto ja vaativuus sovitetaan seikkailijajoukkueen osaamistason ja lippukunnan vaatimustason mukaiseksi. Sampo ei kulje vartion mukana, ellei se ole välttämätöntä, mutta yöpymispaikoilla on oltava aikuinen paikalla.

Vaellus on väli-ilmansuunta, joka kuuluu kolmannen vuoden seikkailijaohjelmaan.

Pakolliset