Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää, kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Valikko

Heikot jäät


Tavoite:

Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää, kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee heikon jään tunnistamista ja jäällä liikkumiseen liittyviä turvallisuusasioita.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luonto Retkeily Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on opettaa seikkailijoille, millaisissa paikoissa jää on heikkoa, mitä eri jäätyyppejä on ja miten jään kantavuutta voi tarkastella. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että seikkailijat jaksavat keskittyä asian opetteluun. Myös jäistä pelastautumista on hyvä harjoitella. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Etelä - suunnistus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Joukkue kilpailee viestissä pulkan ja naskaleiden avulla. Jokainen vuorollaan vetää itsensä naskaleilla pulkassa maaten ennalta merkityn radan läpi. Nopein joukkue voittaa.

Vartio harjoittelee jäistä pelastautumista. Harjoitella voi esimerkiksi jäänaskaleilla itsensä vetämistä sekä heittoliinan heittoa. Ohjeita jäistä pelastamiseen ja pelastautumiseen löytyy Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton nettisivuilta.

Vartion tehtävänä on etsiä netistä tietoa heikoista jäistä, erilaisista jäätyypeistä ja jäätilanteesta. Jokainen vartio voi esimerkiksi esitellä muulle joukkueelle yhden jäätyypin (kuva kyseisestä jäästä, paikan mistä sitä löytää, havainnollistaa paksuuden ja niin edelleen).

Sampo piirtää maisemakartan, jossa on heikkojen jäiden riskialueita. Hän ohjeistaa aluksi vartiolaisia sijoittamaan legoukkoja tai muita vastaavia johonkin kartan päälle. Sen jälkeen sampo kertoo päivän aiheena olevan heikot jäät. Seikkailijat pohtivat yhdessä, kenen ukko hukkuisi ja kenen ukko jäisi henkiin. Samalla on hyvä miettiä, miten henkiin jääneet ukot voisivat pelastaa vaarassa olevat.

Vartio tutkii lippukunnan retki- tai leirialueen tai jonkun muun vesistöalueen karttaa. Tehtävänä on löytää kartalta mahdollisia vaaranpaikkoja. Vaarallisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen putoavien rantapenkereiden vierustat, järvessä olevien lähteiden kohdat, vedenalaisten karien ympäristö ja virtaavat paikat. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Myös kaislat tekevät jäästä reikäisen ja samalla hauraan.

Lisää vinkki

Liite