Seikkailija tietää oman lippukuntansa taustayhteisön.

Valikko

Taustayhteisö


Tavoite:

Seikkailija tietää oman lippukuntansa taustayhteisön.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu lippukuntansa taustayhteisöön.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot Partiokulttuuri
Johtamistaito: Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: yhteisoon-kuuluminen
Johtajan tehtävä: Sampo esittelee lippukunnan taustayhteisön seikkailijoille.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Etelä

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vinkkejä: Lippukuntien taustayhteisönä voi toimia mm. luterilainen, vapaakirkon ja ortodoksinen seurakunta, pelastusarmeija, NMKY, NNKY tai jokin yritys. Joillakin lippukunnilla ei ole taustayhteisöä lainkaan, mutta heillä saattaa olla vanhempainyhdistys tai tukiyhdistys, joka hoitaa osan usein taustayhteisölle kuuluvista tehtävistä.
Taustayhteisöt tukevat lippukuntia eri tavoin. Yleisin muoto lienee tilojen tarjoaminen. Taustayhteisön ja lippukunnan välinen suhde voi vaihdella. Usein taustayhteisö tai sen puuttuminen vaikuttaa lippukunnan toiminnan luonteeseen.

Sampo kertoo joukkueelle lippukunnan taustayhteisöstä perustietoja ja esittelee sen toimintatapoja. Seikkailijat päättävät yhdessä, miten joukkue tutustuu taustayhteisön toimintaan. Sampo järjestää esittelyn tai tapahtumaan osallistumisen ja tiedottaa siitä seikkailijoille.

Internetin avulla voi selvittää, millaista toimintaa taustayhteisö järjestää. Joukkue valitsee yhdessä jonkin muun kuin partiotapahtuman ja osallistuu siihen. Tarkoitus on mennä mukaan osallistumaan ja kokemaan, ei järjestämään. Seurakuntien lippukunnille tällaisia tilaisuuksia on varmasti tarjolla paljon.
NMKY:n lippukunnat voivat tutustua yhdistyksensä muuhun nuorisotoimintaan, joko urheilutapahtumaan tai sosiaaliseen nuorisotoimintaan.
HUOM: Tämän aktiviteetin tarkoitus on tutustuttaa oman lippukunnan taustayhteisöön. Jos lippukunnallanne ei ole taustayhteisöä eikä muutakaan tukiyhdistystä tai yhteistyötahoa, jonka toimintaan voidaan mielekkäällä tavalla osallistua, voi jättää tämän aktiviteetin suorittamatta.

Lisää vinkki

Lisää liite