Seikkailija osaa toimia onnettomuustilanteessa sekä antaa perusensiapua.