Seikkailija tuntee purjehduksen perusteet ja osaa käyttäytyä turvallisesti jollassa.