Seikkailija tuntee oman ikäkautensa partioihanteet ja toimii niiden mukaisesti.

Valikko

Partioihanteet


Tavoite:

Seikkailija tuntee oman ikäkautensa partioihanteet ja toimii niiden mukaisesti.

Kuvaus:

Seikkailija kertaa ikäkautensa partioihanteita ja pohtii niiden merkitystä omassa toimimisessaan. 

  • Kunnioittaa toista ihmistä 
  • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. 
  • Olla luotettava. 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Kaveritaidot Kestävä kehitys Luonto Palvelu Partiokulttuuri Ryhmähenki
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Itsetuntemus Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo kertaa partioihanteita seikkailijoiden kanssa ja toimii aikuisena tukena pohdinnassa.  Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kiva kaveri

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat pohtivat sammon avulla, miten ihanteet sopivat kaverisuhteisiin juuri partiossa ja muihin partioon liittyviin tilanteisiin. Millä tapaa voi kunnioittaa toista ihmistä partiossa, ja ketä? Millä tavoin voi välittää luottamusta? Miten ottaa ympäristönsuojelu huomioon esim. vartion purjehduksella? Vartio voi keskustelun jälkeen kerätä huomionsa julisteeksi, joka ripustetaan kololle muistuttamaan omista ajatuksista ihanteisiin liittyen.

Joukkue pitää iltahiljentymisen ihanteista. Iltahiljentymisessä voidaan yhdessä miettiä, mitä sana ihanne tarkoittaa. Mitä ihanteita seikkailijoilla on? Miten seikkailijoiden ihanteet voivat näkyä arkisissa tilanteissa? Mitä jokainen voi tehdä, jotta toimisi ihanteiden mukaisesti? Onko tilanteita, jolloin ihanteita ei tarvitse ottaa huomioon? Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Liite