Seikkailija tietää missä vitsailun ja pahanteon välinen raja kulkee. Seikkailija tunnistaa kiusaamisen tunnusmerkit ja uskaltaa puuttua kiusaamiseen.

Valikko

Vitsailu vs pahanteko


Tavoite:

Seikkailija tietää missä vitsailun ja pahanteon välinen raja kulkee. Seikkailija tunnistaa kiusaamisen tunnusmerkit ja uskaltaa puuttua kiusaamiseen.

Kuvaus:

Seikkailijat keskustelevat hyväntahtoisen vitsailun ja pahantahtoisen naljailun eroista ja kiusaamisen tunnusmerkeistä. Seikkailijat saavat myös kokeilla kiusaamistilanteeseen puuttumista.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Rohkeus Ryhmähenki Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo kartoittaa seikkailijoiden tietämystä kiusaamisesta ja selvittää, missä seikkailijat itse kokevat rajan kulkevan.   Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kiva kaveri

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat saavat sammolta erilaisia keksittyjä kiusaamistilanteita ja valitsevat vartioissaan (tai pienemmissä ryhmissä) yhden kerrallaan, jonka esittävät näytellen. Katsojat saavat sopivaksi näkemässään kohdassa tulla kohtaukseen mukaan ja yrittää ratkoa tilanteen parhain päin. Yhden tilanteen ratkettua pohditaan hetki yhdessä, olisiko vielä voinut tehdä jotain toisin tilannetta ratkoessa, mikäli jollakulla, kuten kohtauksessa näytelleellä seikkailijalla, on vielä jokin uusi näkökulma. Kun kaikki ovat jotakuinkin tyytyväisiä loppuratkaisuun, voidaan edetä seuraavaan esimerkki tilanteeseen. 

Vartio pohtii mistä asioista voi vitsailla ja mistä ei, ja miten eri ihmisillä on eri käsityksiä näistä asioista. Sampo jakaa vartiolle monta lappua, joihin on kirjoitettu erilaisia ihmiseen liittyviä asioita, kuten hiustyyli, uskonto tai musiikkimaku. Vartion tehtävänä on jakaa laput eri kasoihin sen perusteella, voiko niistä vitsailla vai ei, vai onko vitsailu tietyissä tilanteissa ok, kun taas toisissa ei. Sampo käy sitten läpi vartion valinnat ja seikkailijat kertovat kantansa lappujen paikoille. 

Lisää vinkki

Liite