Seikkailija tuntee asuinaluettaan ja sen historiaa.