Seikkailija ymmärtää omien kulutustottumustensa merkityksen