Seikkailija osaa etsiä luonnosta ruokaa. Seikkailija tuntee lähiruoan merkityksen ympäristöä säästävänä asiana.