Seikkailija osaa ennakoida liikenteen vaaranpaikkoja.

Valikko

Oma matka


Tavoite:

Seikkailija osaa ennakoida liikenteen vaaranpaikkoja.

Kuvaus:

Seikkailija esittelee itselleen tutun reitin kouluun tai partioon muille partiokavereille. Esittelyn aikana seikkailija kertoo, mitä vaaranpaikkoja matkan varrella on. 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Turvallisuus
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo ohjeistaa vartionjohtajat ohjeistamaan muut seikkailijat sekä ohjaa seikkailijat havainnoimaan liikenteen vaaranpaikkoja ja turvallisia reittejä.   Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja noutaa ohjeet sammolta. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Liikenteessä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat tutustuvat vartioittain kolon lähiseutuun ja kokoavat huomioita vaarallisista paikoista jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Vartioiden huomiot kootaan yhteen ja joukkue tekee kolon seinälle sudenpentuja varten taulun, jossa on kuvattu sellaiset paikat, joissa tulee olla erityisen varovainen.

Seikkailijat toteuttavat koloiltareittien tarkastelun Googlen Streetview -palvelun avulla. Jokainen seikkailija esittelee vuorollaan palvelun avulla oman koloiltareittinsä ja poimii sen varrelta erilaisia vaaranpaikkoja. Seikkailijat miettivät yhdessä, miten kyseiset vaaranpaikat on mahdollista välttää tai miten niissä toimitaan mahdollisimman turvallisesti.

Seikkailijat kuvaavat valokuvin tai videoin jokaisen oman reitin kololle tai kouluun. Reittiä esiteltäessä he pyytävät muita seikkailijoita kertomaan oikeat ja turvalliset tavat toimia reitin eri vaiheissa.

Seikkailijat piirtävät kartalle tai kirjoittavat paperille jokaisen oman reitin kouluun tai kololle. He esittelevät reitin muille. Seikkailijat kertovat muun muassa, millä keinoin he yleensä taittavat matkan, mitä vaaranpaikkoja reitin varrella on ja miten ne voi välttää sekä onko matkan taittamiseen muita vaihtoehtoja. Seikkailijat arvioivat omaa matkantekoaan turvallisuuden näkökulmasta.

Lisää vinkki

Liite