Seikkailija osaa havainnoida luontoa ja luonnonilmiöitä.