Seikkailija osaa hiljentyä. Seikkailija kunnioittaa eri maailmankatsomuksia.