Seikkailija osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja kertoa erilaisia tarinoita eri tavoin kehittäen samalla mielikuvitustaan ja monilukutaitoaan.