Seikkailija osaa valita oikean paikan nuotiolle.

Valikko

Hyvä nuotiopaikka


Tavoite:

Seikkailija osaa valita oikean paikan nuotiolle.

Kuvaus:

Seikkailija opettelee valitsemaan hyvän nuotiopaikan ja tekemään turvallisen nuotiopohjan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Metsässä
Taitoalueet Retkeily Tulenteko Turvallisuus
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Terveys ja turvallisuus Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on ohjata harjoittelun kulkua ja esittää ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla seikkailijat saavat itse keksiä oikeat toimintatavat.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tulentekijä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Jos nuotion tekoon liittyvät taidot ja tiedot eivät ole sammolle tuttuja, on suurena apuna Olli Aulion Suuri retkeilykirja.

Seikkailijat ehdottavat kertomalla, millainen on hyvä nuotiopaikka. Sampo ohjaa kysymyksillään seikkailijat oivaltamaan ideaalin nuotiopaikan. Esimerkiksi kallio tai turvemaa eivät sovellu nuotion pohjaksi. Tämän jälkeen seikkailijat levittäytyvät metsään ja jokaisen tehtävänä on löytää sopiva paikka nuotiolle. Tarkoitus ei ole sytyttää nuotiota vielä tässä vaiheessa, joten etsintäalueena voi olla koko ympäröivä maasto. Kun seikkailijat ovat löytäneet hyvän ja luvallisen paikan nuotiolle, sampo ja seikkailijat pohtivat yhdessä keinoja siihen, miten tulen leviämisen muuhun maastoon voi estää. Samalla pohditaan, miten nuotion polttamisesta maastolle koituvat haitat voidaan minimoida. Tämän johdattelun jälkeen seikkailijoiden tehtävänä on tehdä kyseiseen paikkaan hyvä pohja nuotiolle. Tarkoitus on siis tehdä nuotiopohja alusta alkaen, ei käyttää valmista nuotiopaikkaa. Kun nuotio on aikanaan poltettu ja sammutettu, seikkailijat harjoittelevat myös siivoamaan jälkensä asianmukaisesti.

Lisää vinkki

Liite