Seikkailija ymmärtää, mitä demokraattinen päätöksenteko tarkoittaa.