Seikkailija tietää mitä ihmisoikeudet tarkoittavat.

Valikko

Ihmisoikeudet


Tavoite:

Seikkailija tietää mitä ihmisoikeudet tarkoittavat.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu ihmisoikeuksiin. 

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kämpällä Kololla
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo perehtyy etukäteen aiheeseen ja hankkii tarvittavat materiaalit.  Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan. 

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaja

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailijat jakautuvat vartioihin. Vartio päättää yhdestä kolmeen lapsen oikeuksien sopimuskohtaa, jotka se esittää muille. Valinnan apuna seikkailijat saavat käyttöön sopimuksen tiivistelmää. Seikkailijat esittävät oikeudet still-kuvina eli patsaina. Muut saavat arvailla, mihin patsaat liittyvät. Jos kuva ei ole ilmiselvä, voivat muut esittää kysymyksiä, joihin patsas saa vastata vain ”kyllä” tai ”ei”, kunnes joku arvaa oikean asian.   Lähde: taksvarkki.fi 

Jokainen vartio saa yhden kuvan. Mitkä tahansa lasten elämään liittyvät kuvat soveltuvat. Vartion tehtävä on tutkia Lapsen oikeuksien sopimusta ja päättää, mihin artiklaan tai artikloihin kuva voisi liittyä. Kun kuvaan liittyvä artikla on valittu, seikkailijat askartelevat ja kirjoittavat puhe- tai ajatuskuplan, joka sopii kuvan henkilöön tai tilanteeseen. Oma tuotos esitellään muille ja vartio saa mahdollisuuden perustella artiklavalintaansa.  Lähde: taksvarkki.fi 

Seikkailijat piirtävät vartioittain isolle paperille ihmisen Suomessa ja lisäävät kuvaan asioita, joita henkilö tarvitsee elääkseen. Kun kaikkien vartioiden kuvat ovat valmiina, keskustellaan siitä, mitkä asiat ovat välttämättömyyksiä ja mistä kuvan henkilö voisi tarpeen vaatiessa luopua. Vartiot piirtävät tämän jälkeen toisen kuvan, jossa henkilö elää toisessa maassa, eri puolella maapalloa. Muuttuvatko elämän perustarpeet? Minkälaisia havaintoja voi tehdä kuvista ja niiden yhtäläisyyksistä ja eroista? Koskevatko ihmisoikeudet kaikkia ihmisiä?  Lähde: Ihmisoikeudet.net 

Seikkailijat pohtivat, mitä tarvitaan hyvään elämään ja rakentavat elämän puun. Sampo on joko etukäteen askarrellut vihreästä paperista lehtiä tai seikkailijat aloittavat leikkaamalla lehdenmuotoisia paloja paperista. Jokainen miettii tämän jälkeen itsenäisesti (5-10 minuuttia), mitä hyvään elämään tarvitaan ja kirjoittaa jokaisen asian omalle lehdelle. Kun kaikki vartion jäsenet ovat kirjoittaneet omat ajatuksensa lapuille, kokoontuu vartio yhteen. Vartion tehtävä on valita kaikkien vartion jäsenten lappujen kesken 10 lehteä, joissa on kaikkein tärkeimmät asiat. Vartio miettii myös perusteluja valinnoilleen.   Sampo piirtää puun rungon isolle paperille tai leikkaa rungon ruskeasta paperista ja kiinnittää rungon seinälle. Vartiot esittelevät ja perustelevat valitsemansa lehdet muille ja kiinnittävät ne puun oksille. Ylijääneet lehdet voi kiinnittää puun juurille.   Joukkue tarkastelee yhdessä puuta. Mitä havaitsette? Millaisia asioita jäi puun juurelle? Joukkue vertailee puun lehvästöä YK:n ihmisoikeusjulistukseen tai lapsen oikeuksien sopimukseen. Mitä huomaatte? Ihmisoikeuksien keskeinen tavoite on turvata jokaiselle hyvän elämän edellytykset.   Lähde: Ihmisoikeudet.net

Lisää vinkki

Liite