Seikkailija tunnistaa ihmisen vaikutuksia metsään ja tietää, miksi metsiä pitää suojella.

Valikko

Metsien suojelu


Tavoite:

Seikkailija tunnistaa ihmisen vaikutuksia metsään ja tietää, miksi metsiä pitää suojella.

Kuvaus:

Seikkailijat selvittävät ihmisten vaikutuksia metsäluontoon.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on suunnitella retki seikkailijoille. Sampo selvittää lähialueelta mielenkiintoisen kohteen ja hankkii mukaan tarvittavat varusteet. Sampo kertoo seikkailijoille metsien suojelusta ja ihmisten vaikutuksesta metsiin. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Ympäristönsuojelija

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että metsissä, puistoissa ja pihoilla on lahopuuta. Joukkue perustaa lippukunnan kämpälle tai muulle retkipaikalle lahopuutarhan. Lahopuun määrää voi lisätä jättämällä kuolleita puita pystyyn tai maahan tai vaikkapa jättämällä kaadetulle puulle tavallista korkeamman kannon. Lahopuuta voi lisätä myös rakentamalla istuimia tai muita rakenteita käsittelemättömästä puusta. Sammon tehtävänä on opastaa seikkailijat pyytämään maanomistajalta lupaa lahopuun lisäämiseen.

Seikkailijat rakentavat linnun-, lepakon- tai pistiäispönttöjä. Seikkailijat ripustavat pöntöt sopiviin paikkoihin metsään. Sammon tehtävänä on ohjeistaa seikkailijat myös pyytämään pönttöjen ripustamiseen lupa maanomistajalta.

Tämä leikki sopii alkulämmittelyksi. Sampo huutaa puulajin, esimerkiksi ”koivu” tai ”mänty”. Leikkijät juoksevat nopeasti lähimmän vastaavan puun luokse. Viimeinen puulle ehtinyt jää huutajaksi. Hän huutaa uuden puulajin ja koettaa myös itse ehtiä sen luokse. Välillä voidaan huutaa myös esimerkiksi ”kivi” tai ”kanto” tai jokin muu ympäristössä näkyvä maamerkki.

Joukkue tekee retken suojelualueelle. Kuinka suojelualueen vanhat metsät eroavat talousmetsästä? Seikkailijat ottavat kuvia metsäretkeltä ja laativat vartioittain kollaasit metsästä. Joukkue vertailee kuvia talousmetsän kuviin (näitä löytyy vaikkapa internetistä tai tekemällä retken myös talousmetsään).

Joukkue lähtee metsäretkelle ja keksii matkan varrella vähintään viisi syytä, miksi metsä tulisi suojella.

Seikkailijat tarvitsevat aktiviteetissa muistiinpanovälineitä. Joukkue tekee retken lähimetsään ja pysähtyy katselemaan metsää tarkemmin. Näkyvätkö ihmisen toiminnan jäljet metsässä? Vartio vastaa seuraaviin kysymyksiin maisemaa havainnoituaan: Kasvaako metsässä yhtä vai useampaa puulajia? Kasvaako metsässä pelkkiä havupuita, pelkkiä lehtipuita vai molempia? Ovatko kaikki puut samanikäisiä vai kasvaako metsässä sekä nuoria ohutrunkoisia puita että vanhoja paksurunkoisia puuyksilöitä? Kasvavatko puut satunnaisesti siellä täällä vai ovatko ne selvästi riveissä? Löytyykö metsästä kantoja? Jos löytyy, näyttävätkö kannot siltä, että puu on kaatunut ja lohjennut itsestään vai onko kanto sileä ja sahattu? Onko metsässä lahonneita tai kuolleita puita joko pystyssä tai maahan kaatuneena? Näkyykö metsän maaperässä ajouria? Onko metsässä metsäautotie? Löytyykö virkistyskäyttöön liittyviä merkkejä: tallattua tai kulunutta maata, opastauluja, polkuja, jälkiä nuotiosta? Lopuksi seikkailijat pohtivat, mikä on havainnoinnin johtopäätös: muistuttaako lähimetsä enemmän luonnontilaista metsää vai talousmetsää? Lähde: Luonto-Liitto

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuvat. Monimuotoisuuden turvaaminen on osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsät ovat ensisijainen elinympäristö yli kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista. Lisäksi metsät ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

Lisää vinkki

Liite