Seikkailija osaa toimia tapaturmatilanteissa.

Valikko

Ensiaputaitojen kertaus


Tavoite:

Seikkailija osaa toimia tapaturmatilanteissa.

Kuvaus:

Seikkailija kertaa ensiaputaitojaan mahdollisen tapaturman varalta. Vartio pohtii, mitä erityisongelmia voi tulla kisoissa esiin (esim. liian vähäinen juominen, auringonpistos) ja miten voi ehkäistä näitä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: Ensiapu
Kesto:
Kasvatustavoitteet: terveys-ja-turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sampo järjestää seikkailijoille mahdollisuuden kerrata ensiaputaitoja. Jos joku ensiavun antamiseen liittyvä taito on unohtunut, sampo huolehtii, että seikkailijat oppivat sen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Isojen kisat

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Seikkailijat jakautuvat kisavartioihin ja pohtivat, millaisia ensiaputilanteita kisoissa voi tulla vastaan (esimerkiksi auringonpistos, paleltuma, hyönteisen purema ja niin edelleen). Kun mahdolliset tilanteet on listattu, pyrkivät seikkailijat keksimään, miten kyseisiä vammoja voi välttää ja millaista ensiapua niihin tulee antaa, jos jotakin pääsee sattumaan.

Kertausilta: Sampo pyytää esimerkiksi tarpojaryhmää järjestämään seikkailijoille kertausillan. Jos muut vartiot eivät ennätä, voi kertausillan järjestää myös seikkailijat itse. Sampo antaa kertausillan järjestäjille erilaisia onnettomuustilanteita, joita järjestäjien tulee esittää. Tilanteissa olisi hyvä käydä lävitse kaikki seikkkailijaikäkaudessa opetellut taidot haavojen sitomisista pyörtymisiin ja kylkiasennosta hyönteisen pistoksiin. Järjestäjät näyttelevät tilanteita ja osallistuvien seikkailijoiden on reagoitava tilanteen vaatimalla tavalla. Lopuksi harjoitteet käydään yhdessä lävitse ja kerrataan vielä, miten missäkin tilanteessa pitää toimia.

Lisää vinkki

Lisää liite