Seikkailija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Valikko

Kunnan hallinto


Tavoite:

Seikkailija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kuvaus:

Seikkailija tapaa kunnan edustajan.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Isommassa porukassa
Paikka Kololla Vierailukohteessa
Taitoalueet Vaikuttaminen
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo kutsuu vieraan käymään tai järjestää vierailun. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja keksii vartionsa kanssa etukäteen hyviä kysymyksiä edustajalle.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Itä - elämän rakentaminen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sampo kutsuu seikkailijoiden kokoukseen nuorisovaltuuston jäsenen, joka kertoo seikkailijoille nuorisovaltuustosta ja siitä, miten hän on päässyt mukaan siihen. Vieras kertoo myös, miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa kunnassa.

Seikkailijat vierailevat kunnan- tai kaupungintalossa. Sampo tai vartionjohtaja sopii etukäteen, että joku valtuutettu tai kunnan virkamies esittelee rakennusta ja siellä tapahtuvaa toimintaa. Vierailusta sopiessa on hyvä tehdä esittelijälle selväksi, että kyseessä on lasten ryhmä, jotta esittelijä osaa näyttää lapsia kiinnostavia asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi valtuustosalin äänestyslaitteet tai talon kellari. Seikkailijat voivat puolestaan kertoa oppaalle, mitä partio on ja mitä partiossa tehdään.

Sampo kutsuu joukkueen vieraaksi kunnanvaltuutetun tai viraston työntekijän. Vartio voi myös tavata kyseisen henkilön kunnan- tai kaupungintalolla. On tärkeää huolehtia siitä, että vieras tietää, että kyseessä on lapsiryhmä. Vartion tarkoituksena on selvittää esimerkiksi se, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan kunnassa ja miten tehdään kuntalaisaloite. Tässä yhteydessä seikkailijoille voidaan myös selvittää, miten kunnan päätöksenteko toimii. Seikkailijaikäiselle on tärkeää hahmottaa se, että suurin päätösvalta kunnan asioissa on kuntalaisten valitsemilla valtuutetuilla ja että virkamiehet, mukaan lukien kunnanjohtaja, toimivat vain asioiden valmistelijoina. Seikkailijat voivat selvittää asioita haastattelemalla vierasta, tai vieras voi valmistautua kertomaan asian etukäteen.

Seikkailijat kirjoittavat lakanalle tai isolle paperille erivärisillä tusseilla toiveitaan siitä, miten nuoria pitäisi huomioida kunnassa. Onko koulussa joitakin asioita, joita pitäisi muuttaa? Voidaanko nuorisotoimea kehittää? Millaiset ovat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet? Vaihtoehtoisesti seikkailijat pohtivat yhdessä yhden viestin, jonka haluaisivat viedä kunnan päättäjille. Viesti kirjoitetaan lakanaan. Viesti voi liittyä johonkin paikalliseen teemaan, esimerkiksi “Emme halua, että koulun opettajia lomautetaan” tai “Haluamme, että nuorisotiloja kunnostetaan”. Seikkailijat valitsevat paikan, jossa on iso seinä, esimerkiksi kololla tai leirin käsienpesupaikan lähellä. Lakanaan kerätään kaikilta partiolaisilta kädenjälkiä ”allekirjoituksiksi”. Tarvikkeet: lakana/iso paperi, eriväriset tussit, käsivärit. Lakana luovutetaan kunnan edustajalle. Lähde: MLL

Lisää vinkki

Liite