Seikkailija osaa pitää lokikirjaa.

Valikko

Lokikirja


Tavoite:

Seikkailija osaa pitää lokikirjaa.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee lokikirjan pitämistä päällystön opastuksella.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: vesilla-liikkuminen
Johtamistaito: Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ryhmassa-toimiminen yhteiskunnallinen-vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Sampo ohjaa ja neuvoo. Vartionjohtaja toimii esimerkkinä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Länsi

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Seikkailijat pitävät lokikirjaa oikeassa tilanteessa veneellä oikeilla merkinnöillä. Kirjataan ylös säähavainnot, ohitusmerkinnät ja muut tapahtumat.

Lokikirja on partioalusten päiväkirja. Se on myös virallinen asiakirja, jota voidaan käyttää todistuskappaleena vakuutuskorvausta haettaessa. Lokikirjan pitäminen pakottaa kiinnittämään huomiota moneen sellaiseen seikkaan, joka muuten ehkä jäisi huomaamatta. Pitämällä lokikirjaa veneretkestä saa paljon enemmän irti. Lokikirjaa voi pitää monella tapaa. Oleellista on, että lokikirjaa pidetään asiallisesti, säännöllisesti ja yhdenmukaisesti. Vain siten lokikirjasta on sekä hyötyä että huvia. Seikkailijat tutustuvat lippukuntansa tapaan.

Harjoitellaan lokikirjan pitoa ensin kololla valokopioituihin lokikirjan tyhjiin sivuihin. Sampo kertoo joukkueelle tarinan, jossa tietyt henkilöt lähtevät merelle purjehtimaan. Tarinassa edetään kuten merelläkin: käynnistetään kone, nostetaan ja lasketaan purjeita, ohitetaan paikkoja, koetaan erilaisia säätiloja, manöveroidaan, ankkuroidaan, rantaudutaan, tehdään mob-harjoitus ja varaudutaan kaikenlaisiin sattumuksiin. Tarinassa kannattaa olla lokikirjaan merkittävien tapahtumien lisäksi reippaasti höystettä, jotta mielenkiinto pysyy yllä. Seikkailija täyttävät tyhjää lokikirjan sivua tarinan edetessä. Verrataan lopuksi tarinoita ja kerrataan, mitä todellisuudessa lokikirjaan merkitään.

Lisää vinkki

Lisää liite