Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Valikko

Heikot jäät


Tavoite:

Seikkailija osaa tunnistaa paikkoja, joissa jää on heikkoa. Seikkailija tietää, että on olemassa erilaisia jäätyyppejä. Seikkailija tietää kuinka vahva jää kannattaa kulkijan.

Kuvaus:

Seikkailija harjoittelee heikon jään tunnistamista ja jäällä liikkumiseen liittyviä turvallisuusasioita.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka:
Taitoalueet: Luonto Retkeily Turvallisuus
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on opettaa seikkailijoille, millaisissa paikoissa jää on heikkoa, mitä eri jäätyyppejä on ja miten jään kantavuutta voi tarkastella. Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että seikkailijat jaksavat keskittyä asian opetteluun. Myös jäistä pelastautumista on hyvä harjoitella.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartio harjoittelee jäistä pelastautumista. Harjoitella voi esimerkiksi jäänaskaleilla itsensä vetämistä sekä heittoliinan heittoa. Ohjeita jäistä pelastamiseen ja pelastautumiseen löytyy Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton nettisivuilta.

Vartion tehtävänä on etsiä netistä tietoa heikoista jäistä, erilaisista jäätyypeistä ja jäätilanteesta. Jokainen vartio voi esimerkiksi esitellä muulle joukkueele yhden jäätyypin (kuva kyseisestä jäästä, paikan mistä sitä löytää, havainnollistaa paksuuden ja niin edelleen).

Sampo piirtää maisemakartan, jossa on heikkojen jäiden riskialueita. Hän aluksi vartiolaisia sijoittamaan legoukkoja tms. johonkin kartan päälle. Sen jälkeen sampo kertoo päivän aiheena olevan heikot jäät. Seikkailijat pohtivat yhdessä, kenen ukko hukkuisi ja kenen ukko jäisi henkiin. Samalla on hyvä miettiä, miten henkiin jääneet ukot voisivat pelastaa vaarassa olevat.

Vartio tutkii lippukunnan retki- tai leirialueen tai jonkun muun vesistöalueen karttaa. Tehtävänä on löytää kartalta mahdollisia vaaranpaikkoja. Vaarallisia paikkoja ovat joet, järvien kapeikot, jokien ja purojen suistot sekä äkkijyrkästi veteen putoavien rantapenkereiden vierustat, järvessä olevien lähteiden kohdat, vedenalaisten karien ympäristö ja virtaavat paikat. Halkeaman kohdalla jään kantavuus heikkenee. Myös kaislat tekevät jäästä reikäisen ja samalla hauraan.

Lisää vinkki

Lisää liite