Seikkailija tuntee yleisimmät karttamerkit ja -värit.

Valikko

Karttamerkit


Tavoite:

Seikkailija tuntee yleisimmät karttamerkit ja -värit.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu yleisimpiin karttamerkkeihin ja -väreihin sekä suunnistus- ja peruskartan lukemiseen. Yleisimpiä karttamerkkejä ovat suo, erikokoiset tiet, polku, asuinrakennus, asumaton rakennus, jyrkänne, iso kivi, metsätyyppien merkit, pelto, viljelty pelto (”pistepelto”), oja, avokallio ja voimalinja.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: Kolo metsä muu
Taitoalueet: Suunnistus
Kesto: ilta
Kasvatustavoitteet: Luontosuhde
Johtajan tehtävä: Sampo suunnittelee erilaisia tapoja opetella karttamerkkejä. Hän ohjeistaa vartionjohtajat tekemään pelejä ja pelaamaan niitä yhdessä seikkailijoiden kanssa. Hän vie seikkailijat havainnoimaan kartan vastaavuutta luontoon. Vartionjohtajan tehtävänä on valmistaa ja pelata karttamerkkipelejä yhdessä seikkailijoiden kanssa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Karttamerkkien etsiminen. Jokaisella seikkailijalla on edessään kartta. Sampo sanoo karttamerkkien nimiä, ja seikkailijat yrittävät löytää niitä kartalta mahdollisimman nopeasti. Karttamerkkien selitykset voivat olla nähtävillä vaikka huoneen toisessa nurkassa. Kun seikkailija löytää karttamerkin, hän huutaa: ”hep”, ja sampo tarkistaa. Nopein saa pisteen. Peli voidaan aloittaa kivellä, suolla ja jyrkänteellä, päätyen muistomerkkiin, vedenalaiseen kiveen ja aitojen risteykseen. Kartta voi olla joltain tutulta alueelta, jolloin sampo voi kysyä: ”missä päin voisi olla siirtolohkareita” tai muuta vastaavaa.

Karttamerkkibingo. Jokainen seikkailija piirtää 4 x 4 ruudukon, jonka jokaiseen ruutuun piirretään jokin karttamerkki. Sampo voi kirjoittaa paperille, mitkä karttamerkit ovat käytettävissä. Ruudukoiden karttamerkkeineen valmistuttua vartionjohtaja sanoo karttamerkkejä ääneen, ja seikkailijat ympyröivät omasta ruudukostaan aina sen merkin, jonka vartionjohtaja on sanonut. Se, joka saa ensimmäisenä täyden rivin vaakaan, pystyyn tai vinoittain, huutaa bingo ja on pelin voittaja. On silti järkevää pelata peli viimeiseen ruutuun asti.

Karttamerkkidomino. Joukkue askartelee vartioittain domino-pelin, jossa palikoiden tai korttien toisissa päissä on piirros karttamerkistä ja toisessa tekstimuotoinen selite. Dominoa pelataan jakamalla palikat pelaajien kesken tasan ja laittamalla yksi pöydälle. Pelivuoro kiertää myötäpäivään. Jokainen pelaaja yrittää vuorollaan panna sopivan palan pöydällä olevan jonon jatkoksi. Voittaja on se, joka pääsee ensimmäisenä palikoistaan eroon.
Lähde: Toimintavinkit

Lähikartan piirto
Vartio piirtää yhdessä kartan (esimerkiksi 1:500) kolon pihapiiristä tai lähipuistikosta. Kartassa käytetään oikeita karttamerkkejä ja merkitään pienimmätkin kivet. Puut voidaan merkitä suunnistuskartan erikoismerkillä (vihreä risti). Kun itse piirretyt kartat ovat valmiit, verrataan niitä pihapiirin suunnistuskarttaan. Jokainen voi myös piirtää oman karttansa.

Reitin seuraaminen
Sampo antaa jokaiselle seikkailijalle saman kartan. Hän näyttää seikkailijoille lähtöpaikan kartalta. Johtaja kertoo jonkin matkan vain sanallisesti karttatermein, esimerkiksi ”Kuljin 200 m etelään, ylitin ojan, nousin kukkulalle ja …” Seikkailijat näyttävät tarinan jälkeen, mihin olettavat johtajan päätyneen. Lopuksi sampo voi esittää tiukan kysymyksen seikkailijoille: Mistä olisi kannattanut mennä?

Lippukunta voi hankkia itselleen Koopisteen suunnitteleman koko perheen Suunnistuspelin. Peli sopii hyvin karttamerkkien opetteluun ja kertaamiseen. Peli löytyy Suunnistajankaupan valikoimista www.suunnistajankauppa.fi.

Vartio tekee kartan tietystä alueesta. Kartta tehdään A3 -kokoiselle paperille, mutta käyttäen luonnonmateriaaleja, jotka kiinnitetään paperiin liimalla, teipillä tai sinitarralla. Vartio piilottaa esineen kartan kuvaamalle alueelle ja merkkaa paikan karttaansa. Toisen vartion tehtävänä on etsiä esine maastosta kartan avulla.
Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Lisää liite