Seikkailija tuntee oman ikäkautensa ihanteet.

Valikko

Partioihanteet


Tavoite:

Seikkailija tuntee oman ikäkautensa ihanteet.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu seikkailijan ihanteisiin. Seikkailijan ihanteet ovat:
– Kunnioittaa toista ihmistä.
– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.
– Olla luotettava.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Pakollinen
Paikka: Kolo muu
Taitoalueet: Partiokulttuuri
Johtamistaito: Visiointitaidot
Kesto: 30 min
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Sammon ja vartionjohtajan tärkein tehtävä on näyttää seikkailijoille mallia siitä, miten ihanteiden mukaan eletään. Partioihanteet saattavat olla tuntemattomia nuorille ja uusille partiolaisille, joten joukkueen kannattaa keskustella aiheesta vielä myöhemminkin. Ne voi ottaa uudelleen esille esimerkiksi iltahiljentymisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pohjoinen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartiot valmistavat joukkueelle oman ihannetaulun. Taulu voidaan kirjoittaa tai ihanteet voidaan kuvata siihen valokuvin. Kehysten tekeminen voidaan yhdistää kädentaitoaktiviteetteihin.

Vartiot luovat anti-seikkailija-henkilöhahmot, jotka esitetään missikisanomaisesti kokouksessa, lippukuntalehdessä tai juhlassa roolihahmoina. Hahmoista voidaan myös kuvata pienimuotoisia elokuvia.

Joukkue tutustuu vanhoihin lakeihin (löytyvät muun muassa Partiowikista). Miten vanhat lait sopisivat nykypäivään? Onko jokin muuttunut? Mitä eroa ja yhtäläisyyttä nykyisissä ihanteissa ja vanhoissa laissa on? Kumpia on helmpompi noudattaa ja miksi?

Jokainen vartio valmistaa valitusta ihanteesta ja annetuista materiaaleista taideteoksen, joka voi olla vaikka maalaus, veistos, performanssi tai laulu. Ihanteet voi esittää myös kuvakollaasina, johon on otettu ihanteita kuvaavia valokuvia.

Joukkue jakautuu vartioihin. Jokaisen vartion tehtävänä on tehdä seikkailijan ihanteista räppi. Vartio voi tehdä esimerkiksi yhden säkeistön yhdestä tai kahdesta ihanteesta.

Joukkue jakautuu  vartioihin. Sampo antaa jokaiselle joukkueelle lappuja, joihin hän on kirjoittanut etukäteensekä partioihanteita että lapsen oikeuksia. Lasten oikeudet löytyvät muun muassa Unicefin nettisivulta. Vartioiden tehtävänä on etisä eroja ja yhtäläisyyksiä oikeuksien ja ihanteiden välillä.  Tämän jälkeen vartiot tekevät julisteita ajatuksistaan.

Lähde: Det danske spejderkorps

Tämä keskustelu sopii hyvin iltahiljentymiseksi.

Seikkailjoiden ihanteisiin kuuluu kunnioittaa toista ihmistä, rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä sekä olla luotettava. Maailmassa on kuitenkin paljon ihmisiä, joita syrjitään ja kiusataan ja luontoa tuhotaan. Partiolaisina haluamme välittää kaikista ihmisistä sekä luonnosta, mutta joskus se on vaikeata. Miten voi tehdä ylipäätänsä jotakin hyvää ja olla hyödyksi? On kuitenkin paljon parempi tehdä jotakin, kun ei mitään. Sammon alustuksen jälkeen joukkue keskustelee esimerkiksi seuraavista aiheista: Voivatko kaikki tehdä jotakin auttaakseen toisia ihmisiä ja luontoa? Mitä minä, sinä ja me pystymme tekemään?

Seikkailija ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Mitä metsä seikkailijalle merkitsee? Tämän tehtävän avulla seikkailja voi itse pohtia mikä hänelle on metsässä tärkeää. Johtaja etsii esimerkiksi Youtubesta metsäaiheisen rentoutumisäänitteen (esim. hakusanalla forest sounds), joka laitetaan taustalle soimaan. Äänittellä voi olla esimerkiksi linnun laulua, tikan koputusta yms. metsän ääniä. Seikkailijat sulkevat hetkeksi silmänsä ja miettivät mitä ajatuksia heille tulee mieleen. Tämän jälkeen piirretään ajatukset paperille. Johtaja pyytää kaikkia esittelemään piirustuksensa. Lopuksi kysytään vielä jokaiselta yksi asia, jonka voi tehdä metsän hyvinvoinnin eteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös vaikkapa meri-teemalla.

Lisää vinkki

Lisää liite