Seikkailija osaa toimia yllättävissäkin tilanteissa. Hän uskaltaa heittäytyä. Seikkailijavartion yhteishenki kasvaa.

Valikko

Improvisointi


Tavoite:

Seikkailija osaa toimia yllättävissäkin tilanteissa. Hän uskaltaa heittäytyä. Seikkailijavartion yhteishenki kasvaa.

Kuvaus:

Seikkailijat harjoittelevat improvisaatiotilanteita.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Luovuus Rohkeus Ryhmähenki
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto 1 h
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on huolehtia siitä, että jokaisella seikkailijalla on turvallinen olo aktiviteettia tehtäessä. Sampo ja vartionjohtaja voivat näyttää mallia tilanteisiin heittäytymisessä. Sampo keksii harjoitteita, joiden mukaan seikkailijat toimivat.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Esiintyjä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Muu vartio määrittelee kohtaukselle paikan, tilanteen ja henkilöt. Näyttelijöille jaetaan Alias-kortit. Kohtaus alkaa. Näyttelijöiden on käytettävä kohtauksessa kaikki Alias-kortissa olevat sanat järjestyksessä.

Muu vartio määrittelee paikan, tilanteen ja henkilöt. Näyttelijät saavat käyttää puheessaan vain yhtä alkukirjainta. Se sovitaan etukäteen. Tehtävää voidaan helpottaa siten, että vain jokaisen lauseen on alettava tietyllä alkukirjaimella.

Vartio valitsee kaksi henkilöä. Toinen on vieraskielinen asiantuntija. Toinen on tulkki ja menee oven taakse. Muu vartio päättää, mistä aiheesta asiantuntija pitää luennon. Tulkki ei saa tietää luennon aihetta etukäteen. Kun tulkki saapuu huoneeseen, hän esittelee itsensä ja asiantuntijan. Sen jälkeen asiantuntija alkaa pitää luentoa pantomiimina ja tulkki kertoo samalla yleisölle, mistä on kysymys. Samaan harjoitukseen voidaan ottaa lisäksi reportteri, joka esittää tulkille kysymyksiä.

Vartio kirjoittaa repliikkejä lapuille. He keksivät hahmot ja alkutilanteen, jonka jälkeen alkaa esitys. Vain repliikkien alku tai loppu on kirjoitettuna lapuille ja muu esitys on näyttelijöiden mielikuvituksen varassa.

Televisiossa esitetään lähes säännöllisesti improvisaatioon pohjautuvia ohjelmia. Vartio valitsee jonkin noiden ohjelmien harjoituksen ja toteuttaa sen omassa koloillassaan.

Seikkailijat muodostavat parit. Pari harjoittelee hidastetuilla liikkeillä taistelukohtauksen. Toinen käsi toimii miekkana. Taistelukohtauksen pitää päättyä selkeästi. Pariin ei saa osua missään vaiheessa. Lähde: Kansallisteatteri

Seikkailijat menevät piiriin ja laittavat silmät kiinni. Sampo merkkaa puolet seikkailijat laittamalla pala maalarinteippiä tai tarra heidän selkäänsä. Jokaisen selkää kannattaa kuitenkin koskea, ettei seikkailija tiedä, onko hänellä selässään merkki vai ei. Seikkailijoille kerrotaan että teippityypit eivät pidä teipittömistä ja päinvastoin. Seikkailijoille annetaan aikaa ryhmäimprovisaatiolle. Mitä tapahtuu? Keskustelkaa improvisaation jälkeen havainnoistanne. Kiinnittäkää huomiota tilan käyttöön, katseisiin, eleisiin ja tapaan puhua. Lähde: https://kansallisteatteri.fi/content/uploads/2017/11/JROpeFinal1.pdf

Seikkailijat muodostavat pareja. Sampo sanoo ääneen ”vastakohtapareja”, jolloin seikkailijat tekevät aiheista still-kuvan omalla kehollaan. Sanat voivat olla esimerkiksi veitsi ja haarukka. Nopeampi tekee siitä aiheesta, mistä tahtoo, ja toisen tehtäväksi jää tehdä sanaparin jäljelle jäänyt osa. Esimerkkejä sanapareista: Iso –pieni Iloinen –surullinen Voittaja –häviäjä Konsonantti –vokaali Korkea –matala Raivokas – rauhallinen Lähde: https://kansallisteatteri.fi/content/uploads/2017/11/JROpeFinal1.pdf

Yksi seikkailija vuorollaan keksii paikan. Hän alkaa näyttelemään olevansa kyseisessä paikassa. Muut liittyvät mukaan improvisaatioon kun he keksivät mistä paikasta on kyse. Lähde: Scouterna

Kaksi seikkailija improvisoivat yhdessä. Joukkue on voinut keksiä yhdessä etukäteen näyttelijöille alkutilanteen tai kaksi aloittajaa keksivät sen aloitushetkessä. Kun sampo sanoo "Jähmety", seikkailijat jähmettyvät. Jähmettymisen aikana toinen näyttelijöistä vaihdetaan toiseen seikkailijaan, jonka jälkeen improvisaatio jatkuu samasta asennosta, mutta tilanne voi olla täysin uusi. Lähde: Scouterna

Lisää vinkki

Liite