Seikkailija tuntee Itämeren tai sisävesien tilaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Valikko

Itämeri


Tavoite:

Seikkailija tuntee Itämeren tai sisävesien tilaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu Itämeren tai sisävesien tilaan ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Seikkailija osallistuu Itämeren tai sisävesien tilan seurantaan.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona Vesillä
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Vesillä liikkuminen
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Akela toimii asiantuntijana, ohjaa ja neuvoo, Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä ja jakaa tehtäviä vartion sisällä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Meripartiotaitomerkki II

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seikkailija mittaa pintaveden lämpötilaa. Tarvikkeet: lämpömittari

Seikkailija valmistaa secchi-levy ja mittaa sillä näkyvyyttä. Halkaisijaltaan 30-senttistä valkoista levyä kutsutaan Secchi-levyksi tai näkösyvyyslevyksi. Näkösyvyydellä, tai Secchi-syvyydellä, tarkoitetaan sitä syvyyttä meren pinnasta mitattuna, jossa levy juuri ja juuri häviää havaitsijan näkyvistä. Seikkailija poraa 3-4 reikää tasavälein valkoisen levyn reunaan. Köysi pujotetaan reikien läpi ja niiden päät solmitaan yhteen n. 0,5 m.n etäisyydellä levyn keskipisteestä sekä levyn yläpuolella että levyn alapuolella. Levyn liikkumista estetään esim. solmuilla.Yläpuolen köysien yhtymäkohtaan kiinnitetään mittaköysi. Alapuolen köysien yhtymäkohtaan kiinnitetään paino. Mittaköytetään merkitään esimerkiksi puolet metrit solmuin, metrit punaisella tussilla ja 10 cm mustalla tussilla Mittaus: Seikkailija laskee levy hitaasti pinnan alle kunnes se katoaa. Kirjataan muistiin syvyys jolla se vielä näkyi. Lasketaan vielä lisää 0.5 -1 m. Nostetaan levyä hitaasti kunnes se näkyy jälleen. Kirjataan syvyys muistiin. Etäisyys pinnasta kirjataan levyn köyden merkkien avulla. Tarvikkeet: n. 10 metriä köyttä, 1-2 kg:n painoinen paino (esim. metallikappale, kivi) - pyöreä n. 30 cm (halkaisija) valkoinen levy (esim. ämpärinkansi).

Seikkailija tekee havaintoja sini-, rakko- ja rihmalevistä.

Joukkue kerää yhden kevään ja kesän aikana Itämerta käsitteleviä lehtileikkeitä ja miettii, miten meren tila vaihtelee.

Jotkut vesistöt ovat luonnostaan reheviä, toiset karuja. Rehevöityminen tarkoittaa sitä, että vesistön koko ekosysteemin toiminta muuttuu, kun ravinteiden määrä vedessä lisääntyy. Etsikää ympäriltänne rehevän ja karun vesistön piirteitä. Onko tutkimanne vesistö karu vai rehevä? Karun vesistön piirteitä: 1. vesi kirkasta tai kirkkaan ruskeaa. 2. Hiekka- tai kivipohja. 3. Ei sinilevää. 4. Vähän vesikasveja. 5. Pohja näkyy melko selvästi. 6. Sammalpeitteiset rannat. 7. Rannan kivet paljaita. Rehevän vesistön piirteitä: 1. Vesi vihreän sameaa. 2. Pohjalla liejua. 3. Sinilevää veden pinnalla. 4. Runsaasti vesikasveja. 5. Paljon kelluvia kasveja. 6. Näkösyvyys on heikko. 7. Kivissä kasvaa levää. Itämeren rehevöityminen johtuu siitä, että mereen on päässyt vuosikymmenten aikana liikaa ravinteita, eritysesti fosforia ja typpeä. Niitä tulee ennen kaikkea maa- ja metsätaloudesta, mutta myös esimerkiksi teollisuuden ja kotien jätevesistä sekä liikenteestä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kuivuus ja toisaalta lisääntyvät sateet, lisäävät maa- ja metsätaloudesta vesiin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Itämeren lisäksi myös sisävetemme, eli järvemme ja jokemme, kärsivät rehevöitymisestä ja veden sameudesta. Ravinteet päätyvät jokiemme mukana lopulta myös Itämerta rehevöittämään. Keksikää keinoja, miten vesistöjen rehevöitymistä voitaisiin ehkäistä? Mikä toiminnassamme tulisi muuttua?

Tutustukaa WWF:n ilmastonmuutos Suomessa -sivuston Itämeriosioon: https://wwf.fi/ilmastonmuutos-suomessa/itameri/ Käykää läpi piirroskuvat ja tekstit Itämerestä, jotta saatte selville, millaisia muutoksia ilmaston lämpeneminen voi aiheuttaa. Sukeltakaa sitten tulevaisuuden Itämereen ja kerro itämerennorpan silmin, millaista siellä on. Kirjoittakaa tarina minämuotoon niin, että norppa kertoo näkemästään. Yrittäkää kuvata norpan kertomuksessa mahdollisimman monta nykytilanteesta muuttunutta asiaa. Muistakaa, että norppa voi kurkistaa myös pinnalle.

Lisää vinkki

Liite