Metsätaitomerkki - metsää monelta kantilta

Valikko

Metsätaitomerkki

Metsätaitomerkki - metsää monelta kantilta

Uudistettu Metsätaitomerkki sisältää kattavan paketin metsätietoutta- ja taitoja. Siinä paneudutaan niin metsien taloudelliseen hyödyntämiseen kuin metsien monimuotoisuuden ylläpitoon.

Suomessa joka kymmenennessä perheessä leipä tulee metsäalalta. Metsäteollisuus tuo merkittävän osan suomalaisten hyvinvoinnista hyödyntämällä kestävällä tavalla uusiutuvaa ja ainoaa strategista luonnonvaraamme, metsää. Samalla metsien monimuotoisuuden turvaaminen on yhä tärkeämmässä roolissa.

Seikkailija oppii, että metsästä saadaan monenlaisia hyötyjä. Hän tutustuu metsien merkitykseen uusiutuvana luonnonvarana. Seikkailija oppii, että metsistä täytyy pitää huolta myös tulevia sukupolvia varten.

Valitkaa seuraavista aktiviteeteista vähintään kuusi.

Vanha metsätaitomerkki ja sen aktiviteetit löytyvät liitteenä olevasta tiedostosta.

Valinnaiset taitomerkit

Liitteet

Tiedostot
application/pdf