Seikkailija kantaa vastuunsa. Hän tuntee jumalanpalveluksen rakennetta.

Valikko

Tehtävä kirkossa


Tavoite:

Seikkailija kantaa vastuunsa. Hän tuntee jumalanpalveluksen rakennetta.

Kuvaus:

Seikkailija toimii jumalanpalveluksessa jossakin avustavassa tehtävässä esimerkiksi tekstinlukijana, esirukoilijana tai kolehdinkerääjänä.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: katsomustaidot palvelu
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus ryhmassa-toimiminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävänä on sopia seurakunnan työntekijöiden kanssa siitä, että seikkailijat tulevat jumalanpalvelukseen tehtävää tekemään. Sampo perehdyttää seikkailijat tehtäväänsä yhdessä papin kanssa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Seurakunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartio esittää jumalanpalveluksessa musiikkia. Musiikkia käytetään useissa tilaisuuden kohdissa. Vartio sopii papin kanssa, mikä kappale sopii tilaisuuden luonteeseen ja missä kohdassa se esitetään.

Seikkailijat lukevat jumalanpalveluksen Raamatun tekstit. Sammon kannattaa pyytää tekstit jo etukäteen papilta, jotta seikkailijat ehtivät harjoitella kyseistä tekstiä.

Seikkailijat toimivat kolehdinkerääjinä. Seurakunnan suntio perehdyttää seikkailijat hommaan ja kertoo kirkossa käytettävästä keräystekniikasta.

Seikkailijat toimivat esirukoilijoina. He voivat valmistella itse papin antamien ohjeiden johdolla esirukouksen tai harjoitella lukemaan papin antaman tekstin.

Lisää vinkki

Lisää liite