Seikkailija tietää seurakunnan varhaisnuorisotyön eri toimintamuotoja ja osallistuu työmuodon tapahtumaan. Seikkailija saa positiivisen hengellisen kokemuksen.

Valikko

Varhaisnuorisotyö


Tavoite:

Seikkailija tietää seurakunnan varhaisnuorisotyön eri toimintamuotoja ja osallistuu työmuodon tapahtumaan. Seikkailija saa positiivisen hengellisen kokemuksen.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu (koti)seurakunnan varhaisnuorisotyöhön ja osallistuu johonkin sen tapahtumista.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: katsomustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Sampo tiedottaa seikkailijan kotiin taitomerkin tekemisestä ja tapahtumaan osallistumisen mukanaan tuomista aikatauluista. Sampo auttaa seikkailijaa selvittämään tulevia tapahtumia ja auttaa tarvittaessa kyytijärjestelyissä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Seurakunta

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Seikkailijat tutkivat seurakunnan tapahtumakalenteria ja etsivät tapahtumista jonkun, joka on tarkoitettu heidän ikäisilleen ja joka kuulostaa mielenkiintoiselta. Seikkailijat osallistuvat tapahtumaan. Tapahtuman luonteesta riippuen sampo tarvittaessa ilmoittaa seikkailijat mukaan tai osallistuu itse.

Seikkalijat tutustuvat (koti)seurakunnan nettisivuihin. Onko seurakunnalla omat sivunsa seikkailijaikäisille? Missä sivulla on tapahtumakalenteri, jossa kerrotaan tulevista seikkailijaikäisille tarkoitetuista tapahtumista? Kuka työntekijä vastaa seikkailijaikäisten asioista? Seikkailijat valmistelevat kolon seinälle mainoksen, jossa houkutellaan osallistujia joko seurakunnan toimintaan tai tapahtumaan.

Lisää vinkki

Lisää liite