Seikkailija osaa seikkailijoiden ihanteet, tunnuksen ja lupauksen sekä ymmärtää niiden sisällön ikäänsä nähden sopivalla tasolla.

Valikko

Lupaus ja ihanteet


Tavoite:

Seikkailija osaa seikkailijoiden ihanteet, tunnuksen ja lupauksen sekä ymmärtää niiden sisällön ikäänsä nähden sopivalla tasolla.

Kuvaus:

Seikkailija oppii partiolupauksen, seikkailijoiden ihanteet ja tunnukset. Seikkailija osallistuu lupauksenantoon.

Seikkailijan ihanteet ovat:

– Kunnioittaa toista ihmistä.

– Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä.

– Olla luotettava.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Yksin
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on tehdä lupauksesta, ihanteista ja tunnuksesta ymmärrettäviä seikkailijoille. Sampo näyttää seikkailijoille mallia siitä, miten ihanteiden mukaan eletään.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Ryhmä miettii esimerkkejä miten ikäkauden ihanteita voisi toteuttaa lupauksen mukaisesti joka päivä. Seikkailijoiden kohdalla nämä ovat käytännönläheisiä esimerkkejä arkitilanteisiin. Ryhmä asettaa yhdessä tavoitteita eri ihanteiden toteutumiseen. Ryhmä voi esimerkiksi sopia, että lokakuu on tietyn ihanteen kuukausi. Se kirjaa konkreettiset tavoitteet itselleen kuukauden ajaksi ja pyrkii toteuttamaan ne.

Ryhmä ottaa selvää, milloin ja minkälaisessa tilaisuudessa oman ikäkauden partiolupaus annetaan. Selvitettäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi aika, paikka, pukeutuminen, valmistautuminen/harjoitukset, mitä muuta tilaisuudessa tapahtuu, keitä läsnä sekä se, voiko kutsua oman perheen tai muita vieraita mukaan. Asian voi selvittää esimerkiksi ohjelmajohtajalta tai ikäkausivastaavalta.

Ryhmän johtaja kirjoittaa partiolupauksen A4-kartongille ja leikkelee sen virkkeiksi. Jokaiselle parille tai kolmikolle tarvitaan oma palapeli. Parit tai kolmikot yrittävät koota palapelit ensimmäisen kerran jo ennen kuin partiolupausta on millään tavalla käsitelty ryhmän kanssa. Kun kukin pari/kolmikko on saanut partiolupauksensa kokonaiseksi, jokaisen palapelin teksti luetaan ääneen. Lopuksi ryhmä lukee koko porukalla partiolupauksen tekstin yhteen ääneen. Palapelit kootaan uudelleen seuraavalla kerralla, kun partiolupausta käsitellään ryhmän kanssa. Tällöin voidaan kokeilla, ketkä saavat pelin nopeimmin valmiiksi. Vinkki: Palapelit on hyvä säilöä kukin omassa kirjekuoressaan. Palapelin voi toteuttaa myös kirjoittamalla lupauksen sanat Lego- tai Duplo –palikoihin, jotka on pinottava oikeaan järjestykseen.

Joukkueen kannattaa kerrata ihanteita vielä myöhemminkin. Ne voi ottaa uudelleen esille esimerkiksi iltahiljentymisessä.

Vartiot valmistavat joukkueelle oman ihannetaulun. Taulu voidaan kirjoittaa tai ihanteet voidaan kuvata siihen valokuvin. Kehysten tekeminen voidaan yhdistää kädentaitoaktiviteetteihin.

Vartiot luovat ihanteita rikkovat anti-seikkailija-henkilöhahmot, jotka esitetään missikisanomaisesti kokouksessa, lippukuntalehdessä tai juhlassa roolihahmoina.

Jokainen vartio valmistaa valitusta ihanteesta ja annetuista materiaaleista taideteoksen, joka voi olla, vaikka maalaus, veistos, performanssi tai laulu. Ihanteet voi esittää myös kuvakollaasina, johon on otettu ihanteita kuvaavia valokuvia.

Räppi: Joukkue jakautuu vartioihin. Jokaisen vartion tehtävänä on tehdä seikkailijan ihanteista räppi. Vartio voi tehdä esimerkiksi yhden säkeistön yhdestä tai kahdesta ihanteesta.

Seikkailijan ihanteena on rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä. Mitä metsä seikkailijalle merkitsee? Tämän tehtävän avulla seikkailija voi itse pohtia mikä hänelle on metsässä tärkeää. Johtaja etsii esimerkiksi Youtubesta metsäaiheisen rentoutumisäänitteen (esim. hakusanalla forest sounds), joka laitetaan taustalle soimaan. Äänitteellä voi olla esimerkiksi linnun laulua, tikan koputusta yms. metsän ääniä. Seikkailijat sulkevat hetkeksi silmänsä ja miettivät mitä ajatuksia heille tulee mieleen. Tämän jälkeen piirretään ajatukset paperille. Sampo pyytää kaikkia esittelemään piirustuksensa. Lopuksi kysytään vielä jokaiselta yksi asia, jonka voi tehdä metsän hyvinvoinnin eteen. Saman harjoituksen voi tehdä myös vaikkapa meri-teemalla.

Sampo tuo kokoukseen mukanaan 20 kierrätettävää esinettä (muovipulloja, sanomalehtiä, tölkkejä yms.) ja kirjoittaa kuhunkin niistä yhden seuraavista arvoista: varakkuus, onnellisuus, menestys, hengellisyys, kansalaisuus, ystävyys, kuuluisuus, omaperäisyys, valta, kunnioitus, vaikutusvoima, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, ilo, rakkaus, kiitos, perhe, totuus, luonto, viisaus, luotettavuus, asema. Harjoitukseen tarvitaan myös myös kaksi kassia, kaksi sidettä silmille sekä paperia ja kynän jokaiselle. Sampo valitsee sopivan avoimen paikan ulkoa tai sisältä. Vaihe 1: Joukkue jakautuu kahteen vartioon (A ja B) ja ne asettuvat kahteen riviin, jotka ovat toisiaan vastapäätä noin 10 askeleen etäisyydellä. Sampo asettelee kierrätettävät esineet jonojen väliselle alueelle satunnaiseen järjestykseen. Yksi pelaaja kummastakin vartiosta (kerääjä) seisoo jonon kärjessä side silmillään ja kassi kädessä. Sampo antaa lähtömerkin, ja vartion A kerääjä poimii niin monta esinettä kuin pystyy. Vartio saa ohjata sanoillaan kerääjää esineiden luo, mutta toinen vartio saa huutaa harhaanjohtavia ohjeita. Vartiot pelaavat vuorotellen ja vaihtavat kerääjää. Eniten kierrätettäviä esineitä kerännyt vartio voittaa. Vaihe 2: Seikkailijat asettavat kaikki esineet riviin. Sampo esittää joukkueelle seuraavat kysymykset: Mitä nämä sanat edustavat? Sampo auttaa tarvittaessa keskustelua oikeaan suuntaan (nämä ovat arvoja). Miksi arvot ovat tärkeitä? Miten ne liittyvät siihen, mitä teemme? Sampo voi selittää, että arvot ovat ihanteita, joilla on joku merkitys henkilölle tai ihmisryhmälle. Arvot muokkaavat sitä, miten ihmiset elävät ja ovat vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja mitä he ajattelevat itsestään. Tarvitsemmeko nämä kaikki kassiimme (siis päivittäiseen elämäämme)? Sampo kysyy joukkueelta, mitkä arvot he valitsisivat kassiinsa, jos saisivat valita vain kolme? Jokainen voi kirjoittaa omat valintansa paperille. Sampo pyytää vapaaehtoisia kertomaan valinnoistaan ja niiden perusteluista. Hän kysyy seikkailijoilta, muistavatko he antamansa partiolupauksen ja oman ikäkauden ihanteet. Mitä arvoja lupauksesta ja ihanteista tulee mieleen? Sampo kertoo, että partion arvot on kuvattu lupauksessa ja ihanteissa. Onko kukaan valinnut niihin liittyviä arvoja kassiinsa? Lähde: Thinking Day 2018.

Lisää vinkki

Liite