Seikkailija tietää, mitä seikkailijaikäkaudessa tehdään.

Valikko

Seikkailijaohjelma


Tavoite:

Seikkailija tietää, mitä seikkailijaikäkaudessa tehdään.

Kuvaus:

Seikkailija tutustuu seikkailijaohjelmaan.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Yksin
Paikka Kololla
Taitoalueet Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sammon tehtävänä on saada seikkailija ymmärtämään ohjelman perusrakenteen, esimerkiksi sen, että sudenpennut ovat seikkailijoita nuorempia ja että tarpojiin siirrytään seikkailijoiden kaksi - kolmevuotisen ohjelman jälkeen. Hyvä toimintasuunnitelma on joukkueen laadukkaan toiminnan edellytys. Se on hyvä käydä läpi yhdessä joukkueen kanssa ensimmäisessä kokouksessa. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Siirryttäessä seikkailijaikäkauteen ohjelmassa tulee esille paljon uusia termejä. Seikkailijat pelaavat vartioittain pelin, jossa opetellaan uusia sanoja ja termejä. Pelissä voivat olla mukana esimerkiksi sanat sampo, ilmansuunta, haaste ja niin edelleen. Peli voi olla esimerkiksi muistipeli tai domino. Sampo kertoo, mitä termit tarkoittavat.

Sampo kokoaa etukäteen listan kysymyksistä, joihin löytyy vastaus Reppu-kirjasta. Sampo kertoo kysymyksen ja seikkailijoiden tehtävänä on pareittain löytää mahdollisimman nopeasti vastaus akelan esittämään kysymykseen.

Sampo voi kertoa oman partiohistoriansa kautta, mitä kaikkea partiossa voi tehdä. Sampo tuo kokoukseen valokuvia partiotapahtumista, joissa on ollut mukana. Hän voi muistella omia johtajiaan sekä vartiotovereitaan ja kertoa mitä he tekevät nykyään tai ovat tehneet partiossa. Paikalle voi pyytää myös esimerkiksi lippukunnan samoajia kertomaan omista kokemuksistaan.

Lisää vinkki

Liite