Seikkailija osaa pysähtyä tarkastelemaan mikä meni hyvin ja mikä ei.

Valikko

Arviointi


Tavoite:

Seikkailija osaa pysähtyä tarkastelemaan mikä meni hyvin ja mikä ei.

Kuvaus:

Seikkailija pohtii, miten projekti sujui.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla
Taitoalueet Arjen taidot taitoalueet.itsesta-huolehtimine
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo valitsee joukkueelle sopivan menetelmän ja tukee keskustelua kysymyksillä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta, ohjeistaa vartiotaan sekä varmistaa, että tehtävä tulee tehtyä ja kaikki vartion jäsenet saavat sanoa mielipiteensä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Kaakko – palvelu

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Sampo järjestää joukkueelle juhlat, jossa juhlitaan projektin viemistä loppuun.

Jo toteutusvaiheessa kannattaa muistaa ottaa valokuvia ja videoita, pyytää ihmisiltä palautetta ja laskea mahdollisten osallistujien määriä.

Seikkailijat kuvailevat kokemuksensa projektista jokimatkana. Matka alkaa ideoinnista eli joen lähteeltä ja jatkuu kohti merta ja toteutusta. Seikkailijat piirtävät vartioittain jokimatkan paperille. Paperille voi myös tehdä lyhyitä muistiinpanoja, jos haluaa. Missä kohdissa joki virtasi nopeasti ja seikkailijat nauttivat ja oppivat paljon? Oliko matkalla kaatuneita puita tukkimassa tietä? Oliko joessa haaroja, joissa täytyi tehdä valintoja? Muuttuiko seikkailijoiden tapa katsoa ympäröivää maailmaa matkan aikana?

Lisää vinkki

Liite