Seikkailija tuntee projektin teon perusteet ja tietää tapoja toimia ympäristön puolesta.