Seikkailija osaa pysähtyä tarkastelemaan mikä meni hyvin ja mikä ei.

Valikko

Arviointi


Tavoite:

Seikkailija osaa pysähtyä tarkastelemaan mikä meni hyvin ja mikä ei.

Kuvaus:

Seikkailija pohtii, miten projekti sujui.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla
Taitoalueet Arjen taidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo valitsee joukkueelle sopivan menetelmän ja tukee keskustelua kysymyksillä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta, ohjeistaa vartiotaan sekä varmistaa, että tehtävä tulee tehtyä ja kaikki vartion jäsenet saavat sanoa mielipiteensä.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Autetaan pölyttäjiä! Seikkailijat arvioivat tekemäänsä projektia leikin ja pohdinnan kautta. Jos arviointikerralla ollaan kololla, on projektipäivän aikana otettujen kuvien avulla helppo palata projektin toteuttamispäivän tunnelmiin. Aluksi muodostetaan kuvitteellinen mielipidejana (sisällä ollessa vastakkaiset seinät voivat olla janan päädyt, ulkona vaikkapa kaksi toisistaan tarpeeksi kaukana olevaa puuta). Janan toinen pää edustaa ”samaa mieltä” ja toinen ”eri mieltä”. Sampo esittää muutamia mielipiteitä ja seikkailijat asettuvat janalle oman mielipiteensä mukaan. Esimerkkejä sammon esittämistä mielipiteistä: 1. Projekti oli mielenkiintoinen. 2. Projektia oli mukava suunnitella. 3. Sain osallistua projektin suunnitteluun ja tekemiseen tarpeeksi. 4. Sain puheenvuoroja ja pystyin vaikuttamaan projektiin. 4. Koen, että projektilla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa. 5. Opin jotain uutta itsestäni projektin aikana. Sampo voi haastatella seikkailijoita jokaisen kysymyksen jälkeen, jolloin seikkailijat voivat halutessaan kertoa tarkemmin ajatuksistaan. Mielipidejanan jälkeen kokoonnutaan piiriin ja keskustellaan vielä yhdessä, miten projekti sujui. Pohtikaa yhdessä, mikä oli merkittävin asia, jonka opitte projektin aikana? Entä mitä olisitte tehneet toisin? Lopuksi käydään vielä fiiliskierros piirissä, jossa jokainen kertoo vuorollaan yhden asian, mistä eniten tykkäsi projektissa.

Sampo järjestää joukkueelle juhlat, jossa juhlitaan projektin viemistä loppuun.

Jo toteutusvaiheessa kannattaa muistaa ottaa valokuvia ja videoita, pyytää ihmisiltä palautetta ja laskea mahdollisten osallistujien määriä.

Seikkailijat kuvailevat kokemuksensa projektista jokimatkana. Matka alkaa ideoinnista eli joen lähteeltä ja jatkuu kohti merta ja toteutusta. Seikkailijat piirtävät vartioittain jokimatkan paperille. Paperille voi myös tehdä lyhyitä muistiinpanoja, jos haluaa. Missä kohdissa joki virtasi nopeasti ja seikkailijat nauttivat ja oppivat paljon? Oliko matkalla kaatuneita puita tukkimassa tietä? Oliko joessa haaroja, joissa täytyi tehdä valintoja? Muuttuiko seikkailijoiden tapa katsoa ympäröivää maailmaa matkan aikana?

Lisää vinkki

Liite