Seikkailija osaa tehdä yhteisiä päätöksiä ja kertoa mielipiteensä.

Valikko

Ideointi


Tavoite:

Seikkailija osaa tehdä yhteisiä päätöksiä ja kertoa mielipiteensä.

Kuvaus:

Seikkailija valitsee joukkueensa kanssa mieluisan näkökulman projektiin.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Isommassa porukassa
Paikka Kololla
Taitoalueet Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Kestävä kehitys Luonto Luovuus Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo varmistaa, että jokainen saa äänensä kuuluviin. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa vartionsa keskustelua ja kertoo vartionsa ideat muille.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Autetaan pölyttäjiä! Projektissa seikkailijat tutustuvat pölyttäjien merkitykseen osana monimuotoista luontoa sekä kasvattavat pölyttäjien ravinnoksi sopivia kukkia. Ideointipäivän aikana seikkailijat tutustuvat luonnon monimuotoisuus -käsitteeseen sekä pölyttäjiin ja niiden auttamiseen. Aloittakaa katsomalla WWF:n video, jossa kerrotaan, mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa: https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=luonnon-monimuotoisuus-mita-se-on  Katsokaa tämän jälkeen vielä YLE:n video ”Pörriäiset pyörittävät maailmaa”: https://areena.yle.fi/1-50454404?autoplay=true  Videoiden jälkeen seikkailijat ideoivat ryhmissä, minne he voisivat perustaa pölyttäjille sopivia kukkaistutuksia. Seikkailijat valitsevat, haluavatko he perustaa kaupungin joutomaalle niityn vai kenties istuttaa pienempiä kukkaistutuksia eri puolelle kaupunkia. Ideoinnin tueksi seikkailijat voivat selata seuraavia sivuja: Kukkien kylväminen keskelle kaupunkia: http://villivyohyke.net/ver2/toiminta/guerrillanature/  Pihaniityn perustaminen: https://www.sll.fi/2019/05/31/perusta-pihaniitty/  Ideoinnin jälkeen päättäkää yhdessä koko ryhmän kesken, millaista istutusprojektia lähdette suunnittelemaan ja toteuttamaan. Seuraavalla kerralla tutustutaan tarkemmin pölyttäjille sopiviin kasveihin sekä siihen, mihin tahoihin on hyvä olla yhteydessä projektin aikana.

Joukkue voi esimerkiksi syventyä lintuihin, kasveihin tai hyönteisiin.

Joukkue voi esimerkiksi syventyä metsän, kaupunkiluonnon tai rantojen luonnon monimuotoisuuteen.

Lisää vinkki

Liite