Seikkailija osaa asettaa tavoitteita ja tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman aikuisen tuella.

Valikko

Suunnittelu


Tavoite:

Seikkailija osaa asettaa tavoitteita ja tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman aikuisen tuella.

Kuvaus:

Joukkue asettaa projektille tavoitteet ja suunnittelee, mitä konkreettisesti projektissa tehdään.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla
Taitoalueet Arjen taidot Luovuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo tukee suunnittelua sopivilla kysymyksillä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja varmistaa, että vartio saa osuutensa suunnitelluksi.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Autetaan pölyttäjiä! Seikkailijat ovat valinneet istutettavat kasvit sekä toteutustavan. Seuraavaksi listataan, mitä tarvikkeita tai materiaaleja toteutukseen tarvitaan. Miettikää myös, olisiko toteutukseen hyvä kutsua muita mukaan. Voitte järjestää isomman tempauksen, jossa mukana on muitakin partiolaisia tai vaikka useampia eri järjestöjä. Suunnitelkaa myös jatkotoimenpiteet itse toteutuksen jälkeen: kasvun seuraaminen ja sen kuvaaminen (dokumentointi on tärkeä osa projektia!) sekä ketkä tai mikä taho huolehtii tarvittaessa mahdollisten istutuslaatikoiden purkamisesta tai niityn niittämisestä. Jatkotoimenpiteet riippuvat siitä, millaisen kukkaistutusmuodon seikkailijat ovat aiemmin valinneet toteutettavaksi. Koostakaa suunnitelma toteutuksesta vielä yhdessä isolle paperille. Paperiin voitte nimetä myös toteutukseen liittyviä vastuuryhmiä tai -henkilöitä. Seuraavalla kerralla päästäänkin hommiin!

Seikkailijat pohtivat keneltä pitää hakea lupaa projektille, mitä pitää ostaa, mistä saadaan rahaa ja kuka tekee mitäkin.

Hyviä tavoitteita on kuvattu sanalla Smart, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound. Tavoitteiden kuuluu siis olla täsmällisiä (mitä halutaan tarkalleen saada aikaiseksi?), mitattavia, saavutettavia (onko tavoitteeseen mahdollista päästä?), relevantteja (onko projektille oikeasti tarvetta) ja aikaan sidottuja (aikataulut).

Lisää vinkki

Liite