Seikkailija tuntee projektin teon ja vaelluksen järjestämisen perusteet.