Seikkailija osaa pysähtyä tarkastelemaan, mikä meni hyvin ja mikä ei.

Valikko

Arviointi


Tavoite:

Seikkailija osaa pysähtyä tarkastelemaan, mikä meni hyvin ja mikä ei.

Kuvaus:

Seikkailija pohtii, miten vaellus sujui.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla
Taitoalueet Arjen taidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo valitsee joukkueelle sopivan menetelmän ja tukee keskustelua kysymyksillä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta, ohjeistaa vartiotaan sekä varmistaa, että tehtävä tulee tehtyä ja kaikki vartion jäsenet saavat sanoa mielipiteensä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Lounas – vaellus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Käydään läpi vaellusmuistoja, katsellaan valokuvia ja piirroksia. Miltä tuntui? Mikä yllätti? Mikä olisi kannattanut toteuttaa toisin? Minne vaelluskengät suunnataan seuraavaksi?

Sampo kutsuu seuraavaan koloiltaan vieraaksi lippukunnanjohtajan tai ohjelmajohtajan. Vartiot raportoivat vähän vieraammille johtajille vaelluksestaan. Usein vieraammalle kuulijalle tulee kerrottua asioista eri tavalla kuin tutulle johtajalle. Sampo huolehtii siitä, että vieraat tietävät, miksi he ovat paikalla ja minkälaista palautetta heiltä kaivataan.

Sampo järjestää joukkueelle juhlat, jossa juhlitaan vaelluksen viemistä loppuun.

Seikkailijat kuvailevat kokemuksensa vaelluksesta jokimatkana. Matka alkaa ideoinnista eli joen lähteeltä ja jatkuu kohti merta ja toteutusta. Seikkailijat piirtävät vartioittain jokimatkan paperille. Paperille voi myös tehdä lyhyitä muistiinpanoja, jos haluaa. Missä kohdissa joki virtasi nopeasti ja seikkailijat nauttivat ja oppivat paljon? Oliko matkalla kaatuneita puita tukkimassa tietä? Oliko joessa haaroja, joissa täytyi tehdä valintoja? Muuttuiko seikkailijoiden tapa katsoa ympäröivää maailmaa matkan aikana?

Lisää vinkki

Liite