Seikkailija osaa asettaa tavoitteita ja tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman aikuisen tuella.

Valikko

Suunnittelu


Tavoite:

Seikkailija osaa asettaa tavoitteita ja tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman aikuisen tuella.

Kuvaus:

Joukkue asettaa projektille tavoitteet ja suunnittelee, mitä projektissa konkreettisesti tehdään.  

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Ryhmäkoko Pentueessa tai vartiossa
Paikka Kololla
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Kesto -
Valmistelun kesto suoritus_valmistelu_kesto.
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo tukee suunnittelua sopivilla kysymyksillä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja varmistaa, että vartio saa tehtävänsä tehtyä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Luode – oma projekti

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kauneusihanteet: Keskustellaan joukkueessa tai vartioittain seuraavasta kysymyksestä: Mitä haluaisimme kertoa muille, jotta hekin voisivat parantaa itseluottamustaan ja kehonkuvaansa? Sampo kirjoittaa vastaukset kaikkien näkyville. Joukkue muotoilee vastauksista tavoitteen. Tavoitteen muotoillussa voi käyttää hyväkseen kysymystä: Mistä tiedätte, että projekti on onnistunut? Joukkue jakautuu vartioihin ja jokaisen vartion tehtävä on ideoida, miten saisivat viestin vietyä kohderyhmälle. Vartio tekee yksityiskohtaisen suunnitelman tehtävistä, työnjaosta, materiaalista ja aikataulusta.

Ohjelmaa sudenpennuille: Joukkue suunnittelee aikataulun ja karkean sisällön ohjelmalle. Seikkailijat jakavat tehtävät vartioiden kesken (esimerkiksi yksi vartio vastaa aloitusleikistä, toinen varsinaisesta harjoituksesta ja kolmas yhteenvedosta). Vartiot tekevät yksityiskohtaiset suunnitelmat osuuksilleen.

Käsityöprojekti: Seikkailijat suunnittelevat aikataulun ja miettivät, mistä hankitaan välineet ja materiaalit. Seikkailijat suunnittelevat lisäksi missä ja miten valmiit tuotokset esitellään (esimerkiksi näyttely tai lippukunnan kauden päättäjäiset).

Seikkailijat suunnittelevat istutuksen, joka on hyväksi mehiläisille ja kimalaisille. Krassi on yksi hyvä ja helppo vaihtoehto. Seikkailijat keksivät sopivan paikan istutukselle ja kysyvät sammon avulla luvan sille. Istutuksen voi tehdä esimerkiksi kolon pihan, jonkun seikkailijan tai sammon pihaan, vanhainkodin pihaan, puutarhayhdistyksen puutarhaan, siirtolapuutarhaan tai maantien varteen.

Hyviä tavoitteita on kuvattu sanalla Smart, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound. Tavoitteiden kuuluu siis olla täsmällisiä (mitä halutaan tarkalleen saada aikaiseksi?), mitattavia, saavutettavia (onko tavoitteeseen mahdollista päästä?), relevantteja (onko projektille oikeasti tarvetta) ja aikaan sidottuja (aikataulut).

Lisää vinkki

Liite