Seikkailija osaa hankkia tietoa projektin taustaksi.

Valikko

Tieto


Tavoite:

Seikkailija osaa hankkia tietoa projektin taustaksi.

Kuvaus:

Seikkailija hankkii tietoa valitusta teemasta.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kololla Vierailukohteessa
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto -
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Sammon tehtävä: Sampo luo puitteet ja tukee seikkailijoiden tiedonhankintaa ja keskustelua kysymyksillä. Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja hakee ohjeet sammolta ja ohjeistaa vartiotaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Luode – oma projekti

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Eläintutkijan onnenpäivä Olette edellisellä tapaamiskerralla valinneet uudelle lajille elinympäristön sekä ideoineet, millaisia laji voisi olla. Tutustukaa nyt tarkemmin lajin elinympäristöön ja miettikää, millaisia ominaisuuksia lajilla tulee olla, jotta se pystyy elämään kyseisessä ympäristössä. Valitkaa ideoimistanne ominaisuuksista ne, jotka tukevat parhaiten lajin selviytymistä valitsemassanne elinympäristössä. Apukysymyksiä liittyen elinympäristöön:

 • Millainen ilmasto elinympäristössä on? Lämmin, kostea, viileä, vaihteleva?
 • Millaisia uhkia lajilla on? Miten se puolustautuu?
 • Onko löydetty laji laumaeläin vai yksineläjä?
Ja lopulta: keksikää lajille nimi. Jokainen ryhmä tekee A4- tai A3-julisteen lajeista. Julistepohjana voi halutessaan käyttää myös WWF:n Panda-pohjaa (https://wwf.fi/opettajille/opetusmateriaalit/?id=a3-julistepohjat&swpmtx=a5b2f8ac4de3c7126e2e3a43bbf5f71a&swpmtxnonce=429218179f). Julisteet voidaan kiinnittää seinälle posterinäyttelyksi, joka sitten yhdessä katsotaan. Julisteeseen piirretään kuva uudesta lajista sekä tietolaatikko, jossa kerrotaan lajista. Käyttäkää tietolaatikon koostamiseen apuna Luontoportin lajiesittelyjä: www.luontoportti.com. Kertokaa tietolaatikossa ainakin nämä asiat:
 • Nimi (Myös tieteellinen nimi, jonka voitte keksiä itse. Katsokaa esimerkkejä tieteellisistä nimistä Luontoportin lajiesittelyistä.)
 • Koko (Pituus ja paino, ja jos eläin on lentävä, myös siipien kärkiväli.)
 • Elinympäristö (Missä elää?)
 • Pesä (Maan alla, maan päällä, puussa?)
 • Jäljet (Millaiset jalanjäljet laji jättää maahan? Jäljet voi myös piirtää.)
 • Lisääntyminen (Kuinka monta poikasta laji synnyttää yhdellä kerralla.)
 • Äänet (Miten laji ääntelee?)
 • Ravinto (Mitä laji syö?)
 • Jätökset (Millainen kakka lajilla on?)
 • Uhanalaisuus (Onko laji uhanalainen. Jos on, miksi?)
Seuraavalla tapaamiskerralla ryhmät esittelevät uuden lajin toisille ryhmille.

Kauneusihanteet: Tietoa ja tutustumisideoita löytyy WAGGGS:in Free being me –aktiviteettipaketista. Paketti löytyy myös suomeksi.

Ohjelmaa sudenpennuille: Seikkailijat kertaavat aihetta, jota heidän on tarkoitus toteuttaa sudenpentujen kanssa.

Käsityöprojekti: Seikkailijat perehtyvät valittuun tekniikkaan.

Seikkailijat selvittävät netistä tai sammon avulla, miksi maailman mehiläiset ovat uhattuja. Tämän jälkeen seikkailijat selvittävät minkälaisessa ympäristössä mehiläiset ja kimalaiset viihtyvät. Minkälaiset kasvit hyödyttävät mehiläisiä?

Lisää vinkki

Liite